Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Antidoping - Olympiatoppens handlingsplan

Antidopingpolicy Olympiatoppen

 • Olympiatoppen er en avdeling i Norges idrettsforbund, og følger WADAs bestemmelser, og vedtak fattet på idrettstinget og i idrettsstyret.
 • Ansatte i Olympiatoppen skal ha god kjennskap til, og kunnskap om, NIFs antidopingpolicy, og formidle denne både i ord, holdning og handling til utøvere, trenere og særforbund som Olympiatoppen jobber med.

Handlingsplan Antidoping for Olympiatoppen

 • Ren utøver
  • Alle ansatte i Olympiatoppen skal annethvert år gjennomføre Ren utøver.
  • Nyansatte skal gjennomføre programmet ved oppstart.
  • Dersom det gjøres større revisjoner av World Anti-doping Code , og en ny versjon av Ren utøver foreligger, skal programmet gjennomføres på nytt.
  • Alle utøvere som OLT tar ut til mesterskap skal ha gjennomført Ren utøver, det samme gjelder trenere og støtteapparat som representerer Norge i disse mesterskapene.
  • Det skal avholdes ett eller to årlige møter mellom ledelsen i Olympiatoppen og ledelsen i Antidoping Norge for å diskutere/avstemme veivalg og prioriteringer knyttet til toppidrett og antidopingarbeid.
 • Olympiatoppen skal implementere anbefalingene gitt i rapporten om legemiddelforskrivning knyttet til revidering av egenerklæringen som utøverne må signere ved stipendtildeling, legens kontroll, anbefalinger knyttet til medisinkoffert og TUE-ordningen.
 • Olympiatoppen skal i sine bevilgningsbrev til særforbund, i årlige styringsgruppemøter med særforbund Olympiatoppen har samarbeidsavtale med og ved bruk av andre virkemidler, påvirke særforbund til å implementere retningslinjer og tiltak som definert i rapporten om legemiddelforskrivning. Antidoping skal settes som et konkret punkt på agendaen i nevnte styringsgruppemøte.
 • Olympiatoppen etablerer en rutine der stipendutbetaling forutsetter at utøver har signert egenerklæringen, levert kosttilskuddsskjema og dokumentert at Ren utøver er gjennomført.
 • Alle utøvere som blir tatt ut av Olympiatoppen for å representere Norge i mesterskap (OL/PL/EYOF/YOG/EG osv.) skal ha levert, og fått godkjent, kosttilskuddsskjema før avreise til mesterskapet.
 • Olympiatoppen skal informere om kosttilskudd/kosttilskuddsbruk på felles samlinger i regi av Olympiatoppen (stipendutøverdager, OL-/Paralympicssamlinger, Precampsamlinger EYOF/YOG, helsesamlinger, samlinger med utviklingsidrettene, Olympiatoppens interne utviklingssamlinger).
 • Bistå ADNO i etablering av antidopingprogram som sikrer regelmessig gjennomgang av relevante temaer rundt antidoping og verdiarbeid i forbindelse med landslagssamlinger i særforbundsregi og utøversamlinger i regi av Olympiatoppen (hjelpelinje, egenkontroll, kjøp på nett/utland, praktiske øvelser etc.)

 

 

 

  Filer

  Ingen relaterte filer.