Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Vår Strategi

Olympiatoppen Nord er en regional avdeling i Olympiatoppen, med særlig fokus på å utvikle toppidrettsmiljø og utøvere i landsdelen. Vårt oppdrag er å vise at det er mulig å bli best i verden og bo i Nord-Norge.

Rolle og hovedfokus

Være et supplement til - ikke en erstatning for - særidrettenes arbeid med toppidrettsutøvere og toppidrettsmiljø i regionen.

Initiere utviklingsprosesser og prosjekter som har som mål å tilføre kompetanse til utøvere og prestasjonsmiljøer via trenere og annet støtteapparat. Målet med vårt arbeid er å gi utøvere og trenere med ambisjoner:

 • Muligheter til å optimalisere treningshverdagen slik at det blir mulig å bo og trene i Nord Norge og bli best i verden
 • Være best mulig forberedt i møte med nasjonale og internasjonale konkurrenter
 • Utnytte og overføre spisskompetanse innen toppidrett på tvers av idretter og miljø

Målgrupper

Primærgruppen for arbeidet i OLT Nord-Norge er utøvere med deres trenere og øvrig støtteapparat der utøveren av sitt særforbund er definert som toppidrettsutøver basert på den gjeldende definisjon nedfelt i Olympiatoppens strategiplan:

Dagens toppidrettsutøvere:
”De som driver trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse, og som fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse hovedbeskjeftigelsen”.

Morgendagens toppidrettsutøvere:
"De som på varierende alders- og prestasjonsnivåer driver kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå”.

Premisser/retningslinjer for samarbeid med Olympiatoppen Nord

 • Vi samarbeider kun med miljø som har ambisjoner om å nå et internasjonalt prestasjonsnivå og viser vilje og evne til å samhandle i dette arbeidet.
 • I alle prosjekter skal Olympiatoppen Nord sammen med miljø søke etter ett eller noen få prestasjonsområder hvor Olympiatoppen Nord kan utgjøre en kvalitetsforskjell. Fokuset skal være tydelig og smalt.
 • I individuell idrett arbeider vi sammen med trener/trenerteam/lederteam, med enkeltutøvere individuelt og med lag.
 • I lagspillidretter arbeider vi sammen med trener/trenerteam/lederteam og individuelt med potensielle eller etablerte landslagsutøvere. Som hovedregel arbeider vi ikke på lagsnivå

 

Målsettinger

 • Vi skal styrke den daglige treningskvaliteten til de nordnorske utøverne
 • Vi skal styrke relasjonene til- og i prestasjonsteamene
 • Vi skal bidra til at utøverne er best mulig forberedt til konkurranser
 • Vi skal være best på å identifisere og utvikle de nordnorske talentene som kan bli best i verden, sammen med deres trenere
 • Vi skal arbeide for å bli internasjonalt ledende på utvikling av regional prestasjonskultur

Organisering

 • Opprettelse av regionalt kompetansenetverk med fagressurser innenfor definerte fagområder. Se egen oversikt og info under fagpersoner
 • Ansettelse av prosjektledere i aktuelle miljøer

 

  Filer

  Ingen relaterte filer.