Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Idrettspsykologi og coaching

Team og tilbud innen mental trening, idrettspsykologi og coaching
Ansvalig i Olympiatoppen Vest: Per Sjöberg

Vi har er idrettspsykologisk forum, bestående av

Per Sjöberg, psykolog
Michael Jørgensen, coach
Even Bjoarvik, mentaltrener
Silje Blindheim, mentaltrener

Vi tilbyr foredrag og individuell oppfølgning. For å fordele arbeidsbelastning, samt at hver utøver får dekket sitt behov, koordineres tilbudene av Iwonka Vik Olsen. Les mer om hvem som kan få tilbud via oss, priser og hvordan du går frem her.

Informasjon om OL-memorystick - "Mental fokus"

Informasjon til OL-utøvere om utdelt memorystick med ulike mentale treningsprogram og avspenningsprogram.

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner