Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Idrettsmedisin

OLTV sitt idrettsmedisinske støtteapparat, til bruk for prioriterte utøvere og klubber.
Koodinator for teamet/kontaktperson for tjenestene: Iwonka Vik Olsen

Idrettsmedisinsk nettverk i Olympiatoppen Vest

Ved sykdom, skader eller andre utfordringer som hindrer utøvernes optimale treningsarbeid og prestasjonsutvikling, kan Olympiatoppen Vest kontaktes. Utøverens nivå vil være avgjørende for hvilket tilbud OLTV kan tilby. 

Stipendutøvere og landslagsutøvere prioriteres. Utøvere som særforbundet prioriterer, vil også prioriteres hos oss. Disse gruppene vil få oppfølgning etter behov, uavhengig av varihghet. 

Resterende utøvere vil få tilbud om kortere oppfølgning og veiledning  fra Olympiatoppen Vest sine fagpersoner. Oppfølgning vil variere fra fagområde, på idrettspsykologi vil kortere oppfølgning tilsi 5-7 konsultasjoner.

Individuell oppfølgning tilbys utøvere fra det året det fyller 16. Kun i spesielle tilfeller kan vi fravike fra dette.

Olympiatoppen Vest sitt interne Idrettsmedisinske nettverk 

 • Hege Clemm, lege
 • Iwonka Vik Olsen, fysioterapeut og osteopat
 • Per Sjöberg, psykolog
 • Michael Jørgensen, coach
 • Even Bjoravik, mentaltrener
 • Silje Blindheim, mental trener
 • Pia Mørk Andreassen, fysiolog
 • Elisabeth Birkeland, ernæringsfysiolog
 • Åslaug Marte, klinisk ernæringsfysiolog
 • Håvard Rise, klinisk ernæringsfysiolog

OLTV har også et spiseproblematikk team i samarbeid med Haukeland Universitetssykehus.

Nettverket har lav terskel for å samle tverrfaglig team rundt utøvere som har langvarige problemstillinger. I noen tilfeller er det behov for at en person med nær tilknytning til utøver involveres i dette teamet (f.eks trener, foresatte).

Sterkere tilbake
Vi har et tilbud til utøvere som i lengre periode er ute av vanlig trening, pga skade, sykdom, feiltrening e.l. Klikk her for mer informasjon om prosjektet.


Olympiatoppen Vest sitt eksterne Idrettsmedisinske nettverk

Utover dette har OLTV et eksternt behandlernettverk, som vi anbefaler utøverne å bruke ved behov for manuell behandling. Ved bruk av dette nettverket, vil utøver bli bedt om å undertegne samtykke til drøfting av sensitiv informasjon med OLTV sitt interne nettverk. Informasjonen som deles vil kun gjelde relevante opplysninger for videre oppfølgning. Dette vil sikre at OLTV kan følge opp utøver på en mer effektiv måte.

Våre eksterne behandlere er oppdatert på hvilken kompetanse som er tilgjengelig i OLTV og kan hjelpe utøver videre til relevante fagpersoner. Majoriteten er med i behandlernettverket til Idrettens Helsesenter, som sørger for en faglig kvalitetssikring og muligheten for å bruke idrettsforsikringen ifm undersøkelse og behandling. Les mer om tilbudet og fremgangsmåte her.

Olympiatoppen er aktivt med i Hordaland Idrettsmedisinske forening, med et mål om å utnytte og oppdatere den idrettsmedisinske kunnskapen i Bergensområdet, til det beste for utøverne. 
Foreningen har 4 fagsamlinger i året, disse er åpen for helsepersonell. 


PRIS 

Legetime                 500,-
Idrettspsykologi      500,-
Ernæring                 500,-
Foredrag                2500,-

Stipendutøvere benytter tjenestene kostnadsfritt. Utøvere på Toppidrettslinjen betaler halv pris. 
Ved ikke møtt til time vil samtlige utøvere bli bedt om å betale for timen.

Alle utøvere betaler vanlig konsultasjonspris i det eksterne behandlernettverket. 

 
HVORDAN TA KONTAKT

Forespørsel sendes til Iwonka Vik, Idrettsmedisinsk koordinator for OLTV
iwonka.vik@olympiatoppen.no.

 

Klikk her for å komme tilbake til OLympiatoppen Vest-Norge sin hovedside 

 

 

 

  Wisnes seminar 2021

  25.november arrangeres 5. Wisnes seminaret. Vi ønsker å hedre Alexander Wisnes, gjennom å spre kunnskap, slik han gjorde i alt sitt virke.

  Bergen kommune Idrettsstipend og priser 2021

  Ny søknadsfrist: onsdag 20. oktober kl. 23.59. 
  Toppidrettsmiljøer, topidrettsutøvere, unge idrettstalenter, idrettsklulbber og lag nå er det mulig å søke om tilskudd fra Bergen Kommune

  Vestland Fylkeskommune utviklingstipend 2021

  Vestland Fylkeskommune deler ut utviklingsstipend. Stipendet er rettet mot unge lovende utøvere, trenere, ledere og dommere. Det deles ut tilsammen 7 stipend à kr 40.000,-

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner