Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Topptrener 2020 - 2022

Nytt kull på TOPPTRENER 2 utdanningen i Trondheim starter høsten 2020 med søknadsfrist 10. mai.

Utdanningen er utviklet av fagmiljøer ved NTNU i samarbeid med Olympiatoppen. Den bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og Olympiatoppens erfaringer og kunnskap. Det knyttes et tett forhold mellom forskningsbasert teori- og praksisfeltet i trenerfaget. Undervisningen belyser og utfordrer overføringsverdier mellom ulike idretter ved utstrakt bruk av erfaringsutvekslinger. Utdanningen er en 2 årig deltidsutdanning som gir 60 studiepoeng.

Målgruppen er:
  • Trenere som arbeider med idrettsutøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
  • Trenere som gjennom sitt særforbund kan dokumentere at de er på vei inn i et trenerengasjement for utøvere på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå

Målet med utdanningen:
  • Å videreutvikle trenerkompetansen for å forbedre utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
  • Utnytte toppidrettsfaglig kompetanse på tvers av ulike idretter gjennom etablering av trenernettverk 
Les mer om opptakskrav, søknad, de enkelte kursene og samlingene her
  
Spørsmål kan sendes til:
Koordinator for Topptrener 2
Trine Løkke
Tlf.: 48 06 26 38
E-post: trine.lokke@ntnu.no

Administrativ kontaktperson ved NTNU Videre
Bente Moslet
Tlf.: 73 59 76 72
E-post: bente.moslet@ntnu.no  

    Filer

    Ingen relaterte filer.