Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Treningsråd ved positiv covid 19 test

Når utøvere tester positivt på Covid 19 bør de passe på å hvile. Hege Clemm har samlet de viktigste rådene for oss.

COVID-19 positiv – når skal du som idrettsutøver kontakte lege?

1. Dersom milde/moderate symptomer i mer enn 7-10 dager - Gjennomføre spirometri og EKG + UL av hjertet

2. Dersom du ikke er bra fra symptomer etter 14 dager fra start, eller responderer dårlig på trening etter 5 uker: - Spirometri, EKG og UL hjertet, MR hjertet, rtg thorax, - Blodprøver inkl CRP, Troponin-T og D-dimer - Dersom mer enn 4 uker symptomer: flere lungefunksjonsundersøkelser og behandling bør vurderes

3. Oppfølging dersom du har vært innlagt på sykehus pga COVID-19 (uansett varighet av symptomer): - EKG, UL hjerte, MR hjerte, 24t EKG, CPET - Rtg thorax + lungefunksjonsundersøkelserNår kan du trene igjen etter positiv COVID-19 test?

1. Uten symptomer: 10 dager hvile + gradvis opptrapping over minst 4 dager til normal trening

2. Lette symptomer: Minst 10 dager hvile + hvor minst 7 dager er symptomfrie + gradvis opptrapping over minst 4 dager til normal trening (all trening skal føles normalt, ved plager skal en hvile i 24t og starte på et lavere intensitetsnivå)

3. Moderate symptomer (feber, redusert allmenntilstand): Minimum 14 symptomfrie dager hvile før gradvis opptrapping over minst 4 dager.

4. Alvorlig sykdomsforløp (langvarig eller med sykehusinnleggelse): Lege må vurdere når det er forsvarlig å starte opptrapping.

    Filer

    Ingen relaterte filer.