Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Åpen time for trenere

Samtale med psykolog Per Sjöberg for trenere som har behov å reflektere rundt hvordan de best mulig kan støtte sine utøvere.

Vi har sett at restriksjoner ift trenings- og konkurransegjennomføring har satt utøvere og trenere i ukjente situasjoner. Trenerne står ofte med nye utfordringer og refleksjonen i hvordan de kan støtte utøverne på best mulig måte, kan noen ganger være vanskelig å stå alene med.  

Vi oppretter åpen time med Per Sjöberg, hvor en kan få støtte og veiledning i refleksjoner og vurdering av hvordan en på best mulig kan støtte utøvere som har det vanskelig. 

Per er psykolog med bred erfaring med idrettspsykologi, krisepsykologi, kognitiv adferdsterapi og eksponeringsterapi 

Tilbudet er for trenere med ansvar for toppidrettsutøvere som har tilbud fra Olympiatoppen Vest, samt trenere med ansvar for utøvere ved Toppidrettslinjen. Åpen time arrangeres etter førstemann til mølla prinsippet, med tilbud om en 20 minutters samtale via nett. Tilbudet er gratis. 

Vi gjør oppmerksom på at dette er ikke er et medisinsk tilbud, men rådgiving, det vil ikke føres journal på treneren som henvender seg. Psykologen har taushetsplikt. 

For å booke tid, sender du mail til per.sjoberg@olympiatoppen.no 

    Filer

    Ingen relaterte filer.