Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

FoU Sørvest

Forskning og utviklingsarbeid i Olympiatoppen Sørvest skjer i samarbeid med et sterkt fagmiljø innen idrett ved Universitetet i Stavanger (UiS). Hensikten med det regionale FoU arbeidet vil være å bidra til økt kunnskapsutvikling gjennom å;

Gjøre relevant forskning på toppidrett tilgjengelig for trenere, utøvere, idretter og skoler vi samarbeider med.
Dokumentere beste praksis i treningsprosessen hos suksessfulle utøvere fra de ulike fagavdelingene. Eksempelvis har Olympiatoppen i samarbeid med særidrettene kartlagt og analysert treningen til suksessfulle utøvere i en rekke idretter. Dataene danner blant annet grunnlag for anbefalinger for morgendagens utøvere.
I samspill med idrettene og skolene gjennomføres det ulike prosjekter som har til hensikt undersøke og utvikle beste praksis, som kan optimalisere prestasjonsutviklingen.

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner