Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Retningslinjer for FoU ved Olympiatoppen

Forskning og utviklingsarbeid foregår kontinuerlig i Olympiatoppens fagavdelinger. 

Fagansvarlig i den enkelte fagavdeling har hovedansvaret for dette arbeidet. Målsetningen med kunnskapsutviklingen er å bidra til at toppidrettsarbeidet i Norge er kunnskapsbasert, med bakgrunn i vitenskapelig forskning på relevante felt.


Kunnskapsutviklingen i fagavdelingene foregår i prinsippet på fire måter:

1. Fagansvarlige systematiserer og analyserer kontinuerlig relevant (toppidretts)forskning som publiseres internasjonalt innenfor de fagområdene de har ansvaret for. Konsensusen i forskningen gjøres tilgjengelig for landslagstrenere og utøvere, og implementeres i treningsprosessene med de idrettene vi samarbeider med.

2. I samspill med universitets- og høgskolesektoren gjennomfører OLT v/fagavdelingene forskningsprosjekter innenfor prioriterte idretter og temaer. Prosjektene skal gi medaljekunnskap og tilføre den vitenskapelige litteraturen ny kunnskap.

3. Fagavdelingene dokumenterer beste praksis i treningsprosessen hos suksessfulle toppidrettsutøvere. Eksempelvis har OLT i samarbeid med særidrettene kartlagt og analysert treningen til 44 verdensmestere og olympiske mestere. Dataene danner grunnlag for anbefalinger for neste generasjons toppidrettsutøvere.

4. I samspill med idrettene gjennomføres det utviklingsprosjekter i prioriterte idretter og med prioriterte utøvere. Hensikten er å undersøke og utvikle beste praksis for hver enkelt utøver, og derigjennom optimalisere prestasjonsutviklingen. I tillegg gjennomføres teknologiprosjekter for å sikre at norske utøvere skal ha et konkurransefortrinn på bekledning og utstyr.


Dersom forskere ved høgskoler/universiteter eller særforbund ønsker å igangsette forskningsprosjekter i samarbeid med Olympiatoppen, skal dette skje via en fagansvarlig i OLT. Hensikten med dette kravet er todelt:

1. Fagansvarlige/fagavdelingen skal få muligheten til å gi innspill, slik at prosjektet gir OLT mest mulig relevant kunnskap om prioriterte idretter/fagområder (medaljekunnskap).

2. Skaffe fagansvarlig nødvendig nærhet til prosjektet, slik at kunnskapen kan implementeres så snart resultater foreligger.

Disse punktene betyr ikke at forskningsprosjektene må gjennomføres i regi av OLT-fagavdelinger, men at prosjektet skal gjennomføres i nært samspill med fagansvarlig. Alle forskningsprosjekter bør ha potensial for publisering i internasjonale forskningstidsskrift.


Klikk her for å lese mer om Olympiatoppens FoU-strategi.

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner