Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Olympiatoppens visjon, formål og filosofi

Visjon

Lede og trene best i verden

Formål

Vi skal utvikle morgendagens utøvere og trenere
Olympiatoppen har det overordnede ansvaret for resultat-utviklingen i norsk toppidrett, og gjennomfører olympiske/paralympiske leker og andre relevante Games. 

Olympiatoppen kvalitetssikrer, utfordrer og støtter  toppidrettsarbeidet i prioriterte særforbund.

Olympiatoppen Midt-Norge skal utvikle morgendagens utøvere og trenere ved at:
 • ny kunnskap og forskning styrkes og integreres i det praktiske arbeidet
 • utøvere sikres et helhetlig trenings- og utdanningstilbud

Filosofi

Sammen om de store prestasjonene

Definisjon av toppidrett

 1. Trening og forberedelser i verdensklasse
 2. Internasjonale toppresultater
 3. Idretten er første prioritet

Bakgrunn

Olympiatoppens regionale avdelinger er kraftsentra med toppidrettsfaglige ressurser som samlet har unik kompetanse og forutsetninger for å bidra til å utvikle toppidretten i Norge. Olympiatoppen er dermed en kompetanseorganisasjon hvor kunnskapsbasert toppidrett er helt sentralt.

Følgende var sentralt i utviklingen av regionalt kompetansesenter i Midt-Norge: ”Hovedforutsetningen for å opprette en avdeling med regional kompetanse er erkjennelsen av den sterke stillingen Midt-Norge har i
 • Ski
 • Ballspill/ -lagidretter
 • Deler av idrettsforskning
 • Utdanning (også i kombinasjon med toppidrett)
 • Trenerutvikling
Dette er utdrag fra intensjonsavtalen mellom Norges Idrettsforbund og Olympiske komite og Olympiatoppen Midt-Norge.

Olympiatoppen Midt-Norge skal være en pådriver i det regionale arbeidet med å utvikle morgendagens utøvere og relevante forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med NTNU og NORD universitet. I dette arbeidet skal regionens toppidrettsutøvere være synlige og viktige rollemodeller.  Olympiatoppen er kjent for sitt tverrfglige senter og miljø for kompetanseutvikling og kulturbygging. Det regionale Toppidrettssenteret i Granåsen er vår møteplass på tvers av idretter og fag, hvor trenere og utøvere skal være toneangivende i arbeidet med å utvikle toppidretten i nær samhandling med Olympiatoppen Midt-Norge og de relevante fagene.

  Filer

  Ingen relaterte filer.