Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Felles basistrening for syns- og bevegelseshemmede i alderen 13 - 30 år

Olympiatoppen kjører eget basistreningstilbud i Trondheim for syns- og bevegeleshemmende i alderen 13 - 30 år. Denne treningen er for deg som ønsker å starte med aktivitet eller idrett, eller for deg som allerede holder på med idrett. Det skal være en felles møteplass på tvers av ulike idretter hvor unge voksne kan møtes for felles styrke- og basistrening.

Hensikten med treningen:
  • Trening som ivaretar en helhetlig utvikling av utøveren
  • Trening som er med på å bygge opp et allment fysisk grunnlag hos utøvere og som setter dem i stand til å absorbere og tåle trening
  • Trening som har generell skadeforebyggende virkning
  • En felles møteplass på tvers av idretter
Når Mandager kl. 19:00 – 20:30
Hvor Treningen foregår i treningssalen i Toppidrettssenteret i Granåsen (plan 5)
Instruktør Vemund Øvstehage og Yvette Hoel
Påmelding Yvette Hoel, prosjektleder paralympisk idrett/fysioterapeut og trener innen motorikk og ferdighetsutvikling
E-post: yvette.hoel@olympiatoppen.no