Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

OLT coacher

Hovedmålet med coach-rollen i Olympiatoppen er å bidra til å etablere eller videreutvikle prestasjonskulturen i særidretten.

Olympiatoppen coachenes to primæroppgaver er å

  1. være særidrettens primærkontakt i OLT systemet
  2. være koordinator for en helhetlig fagleveranse fra OLT, tilpasset særidrettens aktuelle utfordring
Hovedmålet med rollen er å bidra til å etablere eller videreutvikle prestasjonskulturen i særidretten. OLT coachene skal hovedsakelig anvende coachende ledelse i sitt møte med idrettene, enten det gjelder utøvere, trener eller idrettspolitikere. De konkrete arbeidsmåtene vil variere etter problemstillingene i den enkelte idrett, og vil således være situasjonsbestemte og ekstremt dynamiske.

Olympiatoppens coacher kombinerer teoretisk- og erfaringsbasert kunnskap på høyeste nivå.


Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner