Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Nytt løft for Trenerløftet

Sparebankstiftelsen DNB gir en gave på 15,45 millioner for videreføring og videreutvikling av Olympiatoppens prosjekt Trenerløftet.

I 2018 mottok Olympiatoppen en gave på ni millioner fra Sparebankstiftelsen DNB. I april 2021 ble det klart at stiftelsen bidrar med ytterligere 15,45 millioner for å videreføre og videreutvikle prosjektet, som skal bidra til kompetanseheving for unge talentfulle trenere, som trener unge talentfulle utøvere.

– Vi er veldig glade for å ha fått fornyet tillit, sier John Anders Bjørkøy, leder for trenerutvikling ved Olympiatoppen og prosjektleder for Trenerløftet. – Vi hadde ikke hatt muligheten til å sette ut dette prosjektet i en så stor skala, og i så mange kriker og kroker i norsk idrett, hvis det ikke hadde vært for Sparebankstiftelsen DNB. Vi gleder oss veldig til å fortsette samarbeidet!

Dette er Trenerløftet

Mye læring

Så langt har prosjektet jobbet med 135 trenere i ulike idretter. Ifølge Bjørkøy har prosjektet lært mye om hvordan samspillet med trener og veileder fungerer, og hvordan de kan legge enda bedre til rette for positiv læring og utvikling for treneren. Prosjektet har vært bygget på systematisk og strukturert veiledning, der veilederne har vært tett på trenerne.

– Den tette oppfølgingen har gitt veldig lovende resultater. Nå får vi ikke bare muligheten til å videreføre dette, men også bruke alt vi har lært for å treffe enda bedre og utgjøre en enda større forskjell sammen med trenerne, sier Bjørkøy.

Ifølge prosjektlederen er filosofien bak Trenerløftet å jobbe tett på i praksis med trenerne, der de er på sin arena sammen med sine utøvere, samt å legge til rette for nettverksbygging med likesinnede trenere på tilsvarende nivå og med tilsvarende målgrupper. I tillegg er det viktig med individualisert trenerutvikling med tilpasset opplegg for hver enkelt trener, samt at treneren selv sitter i førersetet og setter egne målsettinger. Bjørkøy mener dette er med på å skape en positiv utvikling hos treneren.

– Vi ser at noen har hatt veldig godt nytte av dette. Vi har mange trenere som er veldig dedikerte og motiverte til å gå videre med trenervirket, sier Bjørkøy.

Trenerløftet 2.0

Den nye gaven fra Sparebankstiftelsen DNB gir Olympiatoppen mulighet til å jobbe med tre nye kull i Trenerløftet over nærmere fem år. I den forrige perioden jobbet de med trenerne i ett år, men nå skal hvert kull følges opp i halvannet år. Ifølge Bjørkøy tror de at dette kan utgjøre en større forskjell når det kommer til trenernes utvikling. I tillegg opprettes det en nasjonal gruppe på 12 til 16 trenere per kull, for dem som allerede har vært gjennom Trenerløftet og som ønsker å være med videre. Da får de mulighet til å knytte nettverk nasjonalt, og ikke bare i egen region. 

– Vi har sett hvor stor rolle nettverket av likesinnede og støttespilleren de får i veilederen sin, spiller for motivasjonen til trenerne. Dette har vært viktig for mange, og selv om vi visste det på forhånd, ble dette ekstra synlig under pandemien, sier Bjørkøy.

Han nevner også at det i neste runde av Trenerløftet vil bli lagt ekstra vekt på å forsterke mangfoldet i prosjektet. Dette var et fokus også i den første prosjektperioden, men i videreføringen av Trenerløftet er det et uttalt mål om å løfte frem og støtte potensielle kvinnelige landslagstrenere. Det skal også være minimum 35 % deltakere fra hvert kjønn i Trenerløftet, og minimum 40 % av hvert kjønn i den nasjonale gruppen som allerede har fullført første del av prosjektet.

– Vi jobbet hardt med mangfold i første runde fordi det var noe vi ønsket. Nå er det et konkret mål, og det handler om å dyrke mangfoldet og kjønnsbalansen blant trenerne, sier John Anders Bjørkøy.

Synne Sofie Stangeland er trener for paraalpinlandslaget. Hun mener at Trenerløftet har vært positivt for hennes egen utvikling som trener. Les mer om hva hun synes om prosjektet.

Stor støtte fra regionene

Trenerløftet er et nasjonalt prosjekt der samspillet mellom Olympiatoppen sentralt og regionalt er viktig. Ifølge Bjørkøy handler dette om å treffe idrettene og trenerne der de er.

Ifølge prosjektlederen gjør Olympiatoppens organisering det mulig å jobbe med trenere i hele landet. For at alle trenerne skal få relevante veiledere, som kan ha en tett oppføging, er prosjektet avhengig av Olympiatoppens regioner og deres lokale kunnskap.

– Regionene gjør en fantastisk jobb. De har lokal kunnskap og er tett på idrettene. Regionenes motivasjon og bidrag har vært helt avgjørende for dette prosjektet, sier Bjørkøy.

Han nevner også at prosjektet gjør at Olympiatoppen blir godt kjent med mange ulike trenere. Det er verdifullt i seg selv, men det bidrar også til at Olympiatoppen jobber videre med dem i andre prosjekter, som for eksempel Topptrener og Paratrenerakademiet.

– Jeg fikk en skikkelig «boost», og det ga meg den støtten jeg trengte til å være tydelig og satse på mine egne ambisjoner, sier Siri Moseng Reiersen om Trenerløftet.

Forsker på effekten

Siden oppstarten av Trenerløftet har det pågått to ulike forskningsprosjekter som har sett på effekten av prosjektet. Og selv om Bjørkøy ikke ønsker å forskuttere, sier han at det er positive signaler fra de trenerne som har vært med.

– Den siste forskningsrapporten blir lagt frem i begynnelsen av juni, men selvrapporteringene fra trenerne tyder på at de utvikler seg positivt og blir bedre trenere for utøverne, avslutter John Anders Bjørkøy.

 

    Filer

    Ingen relaterte filer.