Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Rapport om evaluering av Olympiatoppen er overlevert

Utvalget som har evaluert Olympiatoppens arbeid med landslagene har levert sin rapport.

Olympiatoppens ledelse tok selv initiativ til en intern evaluering av Olympiatoppens organisering og samhandling. Evalueringen var planlagt gjennomført i 2021, men ble fremskyndet ettersom De olympiske og paralympiske leker i Tokyo i 2020 ble utsatt.
Høsten 2020 nedsatte Idrettsstyret et evalueringsutvalg for å evaluere Olympiatoppen. Utvalgets mandat var:

«Det skal gjennomføres en evaluering av Olympiatoppens rolle i norsk toppidrett, herunder samhandlingen med særidrettene/særforbundene, arbeidsform, kompetanse, prioriteringer, organisering og ressursdisponering.»

Evalueringsutvalget har bestått av ulike representanter fra norsk idrett; utøvere, landslagssjefer, sportssjefer, generalsekretærer og presidenter. Vibecke Sørensen, 1. visepresident i NIF, har ledet evalueringsutvalget.

- Jeg er imponert over den åpenheten og det engasjementet som er vist fra Olympiatoppen for å bidra med innspill til forbedringer. Gjennom sitt arbeid har evalueringsutvalget erfart at det er mye bra som skjer i norsk toppidrett og i Olympiatoppen. Evalueringsutvalget har derfor hatt et mål om at rapporten og anbefalingene som fremkommer skal være et bidrag til å gjøre noe som allerede er bra, enda bedre, sier Vibecke Sørensen, 1. visepresident i NIF, som har ledet utvalgets arbeid.

Utvalgets arbeid og rapporten ble presentert for Olympiatoppen onsdag før påske, og toppidrettssjefen synes utvalget har gjort en solid jobb.

- Olympiatoppen har selv tatt initiativ til denne evalueringen, og er takknemlige for den grundige jobben evalueringsutvalget har gjort. Utvalget har satt seg godt inn i problemstillingene i Olympiatoppens hverdag i samspillet med særforbundene, og har kommet med interessante innspill for at vi skal kunne bli enda bedre på noe som allerede er bra. Rapporten gir et godt grunnlag for videreutvikling av Olympiatoppens arbeid med landslagene, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Utvalget har kommet frem til konkrete anbefalinger innen følgende områder; organisering og strategi, samhandling med idrettene/særforbundene, kompetanse, regionalt arbeid, ressursdisponering og para-arbeid.

- Vi vil nå sette oss grundig inn i rapporten, vekte innspillene og vurdere hva som kan iverksettes ganske raskt, og hva som bør implementeres via mer grundige prosesser. Det blir viktig både internt og overfor landslagene og særforbundene at vi timer endringene i lys av at vi de neste 11 månedene skal gjennomføre fire OL og Paralympics parallelt med at NIFs strategi- og utviklingsprosjekt skal implementeres. Dette betyr at vi både skal være utålmodige og tålmodige i vårt arbeid med å sette utvalgets anbefalinger ut i livet, sier Tore Øvrebø.

Evalueringsutvalget overleverte sin rapport til Idrettsstyret tirsdag 23. mars 2021.

Klikk her for å lese rapporten i sin helhet.