Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

I-skalaen for unge utøvere

Olympiatoppen lanserer intensitetsskalaen for unge utøvere, for å øke forståelsen om utholdenhetstrening.

Nylig oppdaterte Olympiatoppen intensitetsskalaen (i-skalaen) for eliteutøvere. Nå følger de opp med i-skalaen for unge utøvere. Verktøyet er ment for utøvere i alderen 15-16 år, og er utarbeidet i samråd med ulike særforbund. Målet er å øke kompetansen til yngre utøvere, slik at de forstår hvordan de kan gjennomføre øktene best mulig og styre intensiteten på treningene riktig, samt unngå feiltrening.

– Intensitetsskalaen for unge utøvere inngår i et helhetlig arbeid i vår filosofi for morgendagens utøvere, sier Jan Wojtaszek, ansvarlig for talentutvikling ved Olympiatoppen. – Den peiler seg inn mot utøvere i startgropa av den aldersgruppen vi jobber med innenfor vårt mandat. Dette verktøyet er noe vi kan bruke sammen med både særforbundene og utholdenhetsavdelingen for å utvikle morgendagens helter.

Han trekker spesifikt frem økteksemplene som ligger inne i skalaen som et godt verktøy. De praktiske eksemplene fra forskjellige idretter er noe unge utøvere kan støtte seg til i treningen og se hva som er lurt i en tidlig fase.

– Unge utøvere skal ikke ha samme økter som eliteutøverne. De har ikke det samme treningsgrunnlaget ennå, og da er det spesielt viktig at de har økter som er tilpasset både alder og nivå slik at de kan få utvikling over tid. Jo mer kunnskap du har, jo bedre rustet er du for å unngå feil, sier Sondre Skarli, fagkonsulent utholdenhet ved Olympiatoppen.

Forenklet utgave

I-skalaen for eliteutøvere ble utviklet med den hensikt at den skal være et viktig og sentralt verktøy for både trenere og utøvere innenfor utholdenhetsidrettene til å planlegge og målsette treningen, velge en hensiktsmessig treningsform, bestemme optimal treningsbelastning, styre intensiteten under økten, samt evaluere treningen og gjøre nødvendige justeringer til neste økt.

I-skalaen for unge utøvere er basert på en del av de samme premissene, men den er forenklet og spesifikt tilpasset unge utøvere. Det er blant annet færre soner å forholde seg til, samt en grundig beskrivelse av de ulike sonene og intensiteten. I tillegg finnes det andre hjelpemidler som eksempeløkter.

Skarli forklarer at det er vanskeligere for unge utøvere å skille mellom de ulike sonene, og at dette derfor er én av grunnene til at det nye verktøyet er både utviklet og forenklet. 

– Det er viktig å øke kompetansen til de yngre utøverne, slik at de trener riktig innenfor et spekter fra lav intensitet til høy intensitet. Med dette verktøyet står både utøvere og trenere sterkere. De har tilgang til flere økter, det er gode forklaringer når det kommer til hensikt og treningsformen de blir brukt til, samt forklaringer på hvor tungt det skal oppleves gjennom blant annet pustefrekvens og hjertefrekvens.

Samarbeid med særforbundene

Olympiatoppen jobber tett og godt med særforbundene på mange områder. Da arbeidet med intensitetsskalaen startet, var det spesielt viktig at eksempeløktene som ligger inne i det nye verktøyet, var tilpasset alderen og nivået til utøverne. Derfor er disse øktene utarbeidet av juniorlandslagstrenere og trenere som daglig jobber med utøvere i den spesifikke aldersgruppen.

– Unge utøvere i 15-16-årsalderen begynner å komme i en alder der flere starter blant annet på toppidrettsgymnas, og de trener mer målrettet. Likevel er det vanskeligere å differensiere på de ulike intensitetene og øktene for yngre utøvere. Vi håper derfor at intensitetsskalaen kan være med på å øke denne forståelsen, i tillegg til at den inngår i arbeidet med tverridrettslig kompetanse- og læringsutveksling, avslutter Skarli.

Arbeidsgruppen som har jobbet med den nye intensitetsskalaen for unge utøvere har bestått av:

 • Thomas Losnegard, fagansvarlig utholdenhet
 • Ida Siobhan Svendsen, fagkonsulent utholdenhet
 • Gøran Paulsen, fagkonsulent kraft/styrke
 • Sondre Skarli, fagkonsulent utholdenhet

I tillegg har Fredrik Mentzoni, fagkonsulent teknologi, utviklet den interaktive, nettbaserte versjonen av i-skalaen.

Intensitetsskalaen for unge utøvere finner du her

 

  Filer

  Ingen relaterte filer.

  • Figuren viser prosessen som bør ligge til grunn for å planlegge, gjennomføre og evaluere trening.
  • Eksempel på økt for unge utøvere som driver med syklingØktmodell sykkel for unge utøvere
  • Eksempel på økt for unge utøvere som driver med langrennØktmodell langrenn for unge utøvere