Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Håndsrekning til Tokyo-utøverne

Regjeringen bevilger 5,5 millioner til utøvere, landslag og trenere for å optimalisere forberedelsene til OL og Paralympics i Tokyo.

Under et besøk på Olympiatoppen før jul kunngjorde statsråd Abid Q. Raja at regjeringen bevilger 5,5 millioner kroner til utøvere, trenere og landslag. Pengene vil fordeles basert på den enkelt idretts og utøvers behov for å kunne forberede seg optimalt.

– Det er ingenting som samler nordmenn mer enn mesterskap og prestasjoner, og regjeringen ønsker at utøverne skal ha best mulige forutsetninger til å kunne konkurrere om edelt metall i Tokyo. Formålet med disse midlene er å ivareta OL- og Paralympics-utøvere, -trenere og -landslag slik at de kan levere medaljer for Norge, sa Abid Q. Raja.

Verdensmester og dobbelt OL-gullvinner Olaf Tufte var til stede da statsråden kunngjorde regjeringens bevilgning.

– Det er hyggelig å høre at dere står helhjertet bak oss og at dere ønsker oss vel. Disse pengene vil gjøre livet litt enklere for mange utøvere, sa Tufte.

Vil Norge toppidrett?

Toppidrettssjef Tore Øvrebø sier at han er glad for at regjeringen anerkjenner behovet og finner en anledning til å hjelpe utøverne. Han opplever det også som et klart og tydelig «ja» på at Norge vil toppidrett.

– Vi kommer til å legge ned en god del jobb i å fordele pengene slik at vi får til det kulturministeren formidlet et ønske om, sier Øvrebø. – Fordelingen av pengene vil skreddersys opp mot de behovene som den enkelte idrett og utøver har for å kunne forberede seg optimalt. 

En kortsiktig løsning

Bevilgningen fra regjeringen kommer som et svar på de økonomiske utfordringene utøverne har fått etter utsettelsen av OL og Paralympics i Tokyo, samt de ytterliggere konsekvensene og utfordringene som Covid-19 har skapt. Ikke bare ble lekene i Tokyo utsatt, men avlysninger av konkurranser og andre inntektsbringende aktiviteter har bidratt til å gjøre 2020 til et økonomisk utfordrende år for mange utøvere. Ifølge Øvrebø er bevilgningen fra regjeringen en god, men kortsiktig løsning.

– Vi er takknemlige for at regjeringen anerkjenner at det er et behov for å bedre utøvernes økonomi, og er glade for at de finner en anledning til å hjelpe dem. Likevel svarer ikke dette opp utøvernes økonomiske behov generelt, men det er en kortsiktig løsning på de ekstra utfordringene utøverne har fått dette året. Det gjenstår fortsatt å løse den langsiktige, strategiske utfordringen med å få på plass et bærekraftig system for utøvernes økonomi, sier Øvrebø.  

Lever under fattigdomsgrensen

I forbindelse med stipendtildelingen rapporterer alle stipendutøvere inn øvrige inntekter. Her kommer det frem at over halvparten av de norske sommerutøverne som er aktuelle for OL og Paralympics lever under EUs fattigdomsgrense. I tillegg opplyser 32 prosent av stipendutøverne at de har en årsinntekt på under 100 000 kroner.

Olympiatoppen har jobbet med denne utfordringen over en lang tid, og i en kronikk i Aftenposten fra 2018, skriver Øvrebø: «Problemet er at det er skapt et forvrengt bilde av virkeligheten, for de rike utøverne er få, og de fattige mange. Dessverre kan også denne fattigdommen stå i veien for at utøverne får utviklet sitt potensial, som igjen kan bety at Norge går glipp av medaljer. Fordi idrettene de driver ikke er kommersielt attraktive, har ikke landslagene økonomi til et optimalt sportslig opplegg.»

Les hele kronikken til Tore Øvrebø i Aftenposten: «Fattigdom står i veien for toppidrettsutøveres utvikling»

Nye bevilgninger neste år?

I forbindelse med besøket på Olympiatoppen var statsråd Abid Q. Raja tydelig på at årets bevilgninger handlet om å ivareta OL-utøverne slik at de kan levere medaljer for Norge i Tokyo.

– Regjeringen står helhjertet bak OL- og Paralympics-utøverne og vi vet at dere trenger midler. Vi imøtekommer derfor søknaden med 5,5 millioner før nyåret, og så må vi komme tilbake til neste år, sa Raja.

    Filer

    Ingen relaterte filer.