Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

I-skalaen på Olympiapodden

I-skalaen er fornyet for å bli mer anvendbar. Hør Olympiatoppens fagfolk diskutere skalaen i den nyeste episoden av Olympiapodden.

Ett suksesskriterium i norsk toppidrett har lenge vært høy kompetanse innen utholdenhet. Olympiatoppen har nå, i samarbeid med trenere og fagpersoner i toppidretten, fornyet intensitetsskalaen, og videreutviklet kunnskapen og verktøyene. I den nyeste episoden av Olympiapodden, forklarer Thomas Losnegard, fagansvarlig utholdenhet og Sondre Skarli, fagkonsulent utholdenhet hvordan den nye skalaen fungerer, hvordan utøvere og trenere bør bruke skalaen, og hvordan de har jobbet med utviklingen.

Det er flere fornyelser ved den nye intensitetsskalaen som gjør den mer anvendbar og fleksibel. Blant annet legges det mer vekt på opplevd anstrengelse enn tidligere. En av de viktigste forbedringene er, ifølge Thomas Losnegard, planleggingsverktøyet.

– Hva slags inngang du har til økta, og hvordan du legger opp økta, er helt avgjørende for hvilket utbytte du får av treningsøkten. Dette er et veldig viktig verktøy for trenere, og kanskje spesielt for utøvere som er i en utviklingsfase, og som trenger både å trene på øktene og trene på å kunne planlegge øktene godt for å få et positivt utbytte, sier Losnegard. 

Olympiatoppen skal være ledende på kunnskapsutvikling og implementering av ny kunnskap, samt bidra til en helhetlig utvikling av utøvere og lederskapet i norsk toppidrett. Sondre Skarli forklarer hvordan den nye intensitetsskalaen kan være én del av dette:

– For oss på Olympiatoppen så er det ekstra interessant å sammenligne utøver mot utøver, og idrett mot idrett, slik at vi kan lære av de beste, og forhåpentligvis klare å gjenskape suksess, men også å rette på de gangene det ikke har gått så bra som en skulle ønske, sier Sondre Skarli.

Den nye episoden av Olympiapodden kan du høre på:

SoundCloud

iTunes

Spotify

Les mer om den nye intensitetsskalaen her

    Filer

    Ingen relaterte filer.

    • Figuren viser hvilke tilbakemeldinger som er mest relevante for å styre intensitet under treningsøkter i de ulike I-sonene.
    • Denne figuren indikerer hvilke egenskaper som i hovedsak stimuleres ved trening i de ulike I-sonene.
    • Eksempel på økt fra padling.