Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Uttakskriterier Paralympics

Norske utøvere/lag som tas ut til De PARALYMPISKE leker skal ha dokumentert plassmuligheter blant de 8 beste.

1. Målsetting

Norske utøvere/lag som tas ut til De PARALYMPISKE leker skal ha dokumentert plassmuligheter blant de 8 beste.

2. Kriterier for uttak

A. Individuelle utøvere/lag

Et av følgende krav må oppfylles for vurdering:

 1. Medalje i VM (får automatisk vurdering)
 2. Medalje i EM
 3. Sammenlagt i WC 1-3 (og tilsvarende konkurransesystem)
 4. Plassering 4-5 i EM og 4-8 i VM, etter nærmere vurdering (se punkt D)
 5. To plasseringer blant de 5-8 beste i på forhånd avtalte konkurranser, etter nærmere vurdering
 6. To resultater i målbare og over all tid sammenlignbare resultater. Blant de 5-10 beste på verdensstatistikken

Kvalifisering gjennom spesielle før-paralympiske uttakskonkurranser. Forfall av kvalifiserte lag fra andre nasjoner regnes ikke nødvendigvis som kvalifisering

Kvalifisert gjennom uttakskonkurranser i de internasjonale særforbunds regi, og etter nærmere vurdering, jfr. Pkt. D.

B. Stafettlag og lagkonkurranser

Krav til uttak:

Vurderes spesielt ut fra kravene under . Må ses i sammenheng med bl.a individuelle uttak.

C. Etter nærmere vurdering

Vurdering av følgende momenter:

 • Idrettens størrelse og utbredelse nasjonalt og internasjonalt
 • Kvaliteten på konkurransenivået
 • Antall deltakere og nasjoner i de internasjonale mesterskap
 • Idrettens konkurransesystem, mesterskap, World Cup etc
 • Idrettens utviklingsnivå
 • Utøvernes resultatbilde – Engangsresultat - Stabilt konkurransenivå
 • Stigende/fallende resultatkurve - Tidlig/sent i toppidrettskarrieren
 • Utøverens vilje og evne til å utvikle sitt potensiale

D. Fastsettelse av kvalifiseringskonkurranser og resultater.

Med bakgrunn i krav til dokumentasjon skal pkt. 2A (5 og 6) fastsettes av NIF/OLT etter samarbeid mellom NIF/OLT og det enkelte særforbund. Det gjøres når den internasjonale terminlisten foreligger.

3. Prosedyre for uttak

Uttakskomité

NIF tar ut utøvere og lag til Paralympics-deltagelse. NIF`s myndighet til å ta ut deltagere er delegert til Olympiatoppen v/Toppidrettssjefen

Uttak

Særforbundene v/landslagstrener innstiller kandidater til Paralympics-deltagelse overfor NIF v/Olympiatoppen. Endelig og fullstendig innstilling må være avgitt til Olympiatoppen i brev fra Sportssjef/Generalsekretær innen den frist som blir gitt. Olympiatoppen og særforbundene skal ved uttak søke å komme frem til enighet.

4. Spesielle vurderinger

Utøvere som kvalifiserer seg i henhold til foranstående, vil bli vurdert for deltakelse i Paralympics. I spesielle tilfelle, der idrettens regler ikke er overholdt (ref.rule 45 i OL-charteret siste oppdaterte), kan imidlertid kvalifiserte utøvere bli nektet deltakelse.

5. Informasjon om uttakskriteriene

NIF v/Olympiatoppen er ansvarlig for grundig orientering om kriteriene for uttak til Paralympics til

 1. Idretten generelt
 2. Særforbundene spesielt
 3. Presse/media/allmennheten

Særforbundene er ansvarlig for grundig orientering innad i eget forbund til

 • Ledere
 • Trenere
 • Utøvere, spesielt

Klikk her for å gå til forsiden for våre OL-sider.

Klikk her for å gå til forsiden til Paralympics.


  Filer

  Ingen relaterte filer.