Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Innlogging for interne brukere

Her finner du ulike webtjenester for Olympiatoppen. 

Nettsider

Brukere med tilgang kan logge inn her Olympiatoppen.no - Admin websider

Kunnskapsportal: Olympiatoppenvideo.no 

Noe av innholdet er åpent, mens noe er tilgjengelig for ansatte ved Olympiatoppen, utøvere, trenere og særforbund som har et samarbeid med Olympiatoppen. Ansatte i Olympiatoppen kan ta kontakt med Bertin Holme Flatebø for å opprette konto. Klikk her for å gå til Olympiatoppen kunnskapsportal.

OLT Saksbehandling

Behandling av skjema, søknader o.l.  Klikk her for å logge inn i OLT Saksbehandling 

Bookingsystem for treningsressurser

Klikk her for å logge inn i Bookingbug


Keiser 420 software

System for analyse av tester fra Keiser 420 maskin. 
Klikk her for å logge inn.

Typeform

System for å bygge webskjema (eks. søknader, påmeldinger etc) Klikk her for å logge inn i Typeform

OLT Webdatabase (gammel)

Klikk her.

Spørsmål?  Dersom du har spørsmål til disse tjenestene, kan du ta kontakt med Bertin Holme Flatebø (bertin.flatebo@brik.no eller 412 16 312).  

    Filer

    Ingen relaterte filer.