Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Hvordan trener verdens beste utholdenhetsutøvere, og hva kan vi lære av dem?

Enkelte forskningsmiljøer i Norge hevder at trening med lav intensitet ikke har effekt, og at trening med høy intensitet er tilstrekkelig for å utvikle seg til en internasjonal utøver i typiske aerobe utholdenhetsidretter.

Denne artikkelen tar ikke stilling til om påstanden er riktig eller gal, men den presenterer kort hvordan mange av våre mest meritterte utholdenhetsutøvere har trent. Noe riktig må de ha gjort for å nå et så høyt internasjonalt nivå.

I tillegg gir artikkelen råd om hvordan ungdom kan trene aerob utholdenhet på en hensiktsmessig måte. Disse rådene tar utgangspunkt i treningen til våre mest suksessfulle utholdenhetsutøvere, min erfaring som fagekspert og trener, og dokumentasjon fra nyere forskning på eliteutøvere.

Last ned artikkelen "Hvordan trener verdens beste utholdenhetsutøvere, og hva kan vi lære av dem?" (pdf).