Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Arbeidskrav i ulike idretter

En arbeidskravsanalyse har som formål å synliggjøre hvilke egenskaper og ferdigheter som er sentrale for olympiske idrettsgrener. 

Ved å sammenlikne utøverens kapasitet med verdiene i arbeidskravsanalysen synliggjøres utøverens utviklingsområder. Treningen må planlegges og gjennomføres med tanke på å redusere gapet (differansen) mellom utøverens kapasitet og arbeidskravet i konkurranseøvelsen.

Verdiene i arbeidskravsanalysen baserer seg på hastighetsmålinger, videoanalyser, testresultater fra utøvere på internasjonalt nivå og skjønnsmessige vurderinger.

Arbeidskrav i friidrett

Arbeidskravsanalysene har som formål å synliggjøre hvilke egenskaper og ferdigheter som er sentrale for Olympiske friidrettsøvelser på ulike prestasjonsnivå.

Arbeidskrav i langrenn

En analyse av de krav som stilles i langrenn.

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner