Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Hensikt - oppbygning

Skape svømmere som mestrer linjene: Rett - Kurv inn - Kurv ut.

Hensikt

Skape svømmere som behersker de tre linjene (rett, kurv inn, kurv ut) i variasjon og kombinasjon, med krav til stabilitet, styrke, kontraster og bevegelse

Oppbygging

Utviklingstrappen er bygget opp omkring temaene
  • Bevegelighet
  • Holdning/linjer
  • Stabiltet/rotasjon
og viser øvelser på land, samt svømmespesifikk relasjon.

Gå til utviklingstrapp svømming nivå 1.
Gå til utviklingstrapp svømming nivå 2.

Ferdighetsmål/krav landtrening

"Skape svømmere som behersker de tre linjene (rett, kurv inn, kurv ut) i variasjon og kombinasjon, med krav til stabilitet, styrke, kontraster og bevegelser".

Vurdering av mål/krav

Det foreligger en subjektiv vurderingsskala fra 1-4 i forhold til målene som forslag:
  • 1 = Ikke i nærheten
  • 2 = På vei
  • 3 = Nesten på plass
  • 4 = Effektivt på plass

Kommentarer

Målene er minste krav som er satt opp, og det gjør forslagene til treningsøvelser med variasjon like viktig i treningsprosessen.

Bevegelighet på nivå 1 og 2 er ment som forslag til tøyningsøvelser, uttøyning og/ eller for å øke bevegeligheten. Beskrivelse av metoder er under utarbeidelse.

Nivå 3 vil bli utviklingstrapp inn mot spesifikke teknikker. Forslag til en utviklingstrapp mot undervannskick vil komme før sommeren.

Ferdighetene som er satt opp som mål på nivå 1, vil ha lette krav til stabilitet og styrke. Progresjonen til nivå 2 vil være moderat.

I treningsprosessen er det viktig å skape en variasjon i treningen mot de oppsatte ferdighetsmålene. Det vil si at forslaget til treningsøvelser og variasjon ikke er en fullkommen øvelsesbank, men en input for trenere til å jobbe kreativt mot målene. Det vil antagelig være store variasjoner i forhold til utøvernes utvikling og forskjellige løsninger i denne progresjonen.

Gå til utviklingstrapp svømming nivå 1.
Gå til utviklingstrapp svømming nivå 2.