Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Om utviklingstrapp for roing

I roing er det naturlig at nyrekruttering skjer i alderen 12 – 15 år.

Vi vet at det skjer store fysiske og mentale endringer hos ungdommer fra 12 til ca 20 års alder. Når vi organiserer idrett for ungdommer er det viktig at vi tar utgangspunkt i de fysiske og mentale forhold som preger de ulike alderstrinn i tenårene. I de nedenforstående utviklingstrapper og i de etterfølgende eksempler på treningsprogrammer har vi lagt disse forhold til grunn. På den måten søker vi å legge opp til aktiviteter som tar hensyn til at ungdommer skal oppleve roklubben som et sted å lære og et sted å være gjennom en trinnvis ferdighets- og prestasjonsutvikling.

Trappene er i prinsippet er delt i fire hovedtrinn:
  1. Rekrutteringsperioden som omfatter 1.& 2. treningsår (vanligvis ca 12 – ca 14 år / junior C).
  2. Etableringsperioden som omfatter 3.& 4. treningsår (vanligvis 15 - og 16 år / junior B).
  3. Utviklingperioden som omfatter 5 – 8. treningsår (vanligvis ca 17 - 20 år / junior A og yngste U 23).
  4. Prestasjonsperioden som omfatter 9. treningsår til fullt utviklet topputøver (vanligvis ca 21 – ca 24 år / siste U 23 og de første årene i elite).
På disse sidene finner du utviklingstrappene for roere. Trappene beskriver utfordringer og elementer roere som tar sikte på en langsiktig prestasjonsutvikling, bør møte underveis. Trappene beskriver hovedelementer i både rammebetingelser, organisasjonsmessige forhold rundt roerne og fysiske, tekniske, taktiske, mentale og kunnskapsmessige elementer som påvirker utvikling av utøvernes idrettskarriere.

Det er viktig at trenere forholder seg til utviklingstrappene innenfor noen få alderstrinn ad gangen. Et godt råd i den sammenheng vil være å lese utviklingstrappene for de ulike alderstrinn vertikalt. På den måte kan en skaffe seg oversikt over hvilke elementer som er mest aktuelle for de aldersgrupper en skal jobbe med som trener.

September 2006, Åke Fiskerstrand.


    Filer

    Ingen relaterte filer.