Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

En lang prosess der mange ferdigheter må beherskes

En utøvers utvikling fram til å fullt mestre et orienteringsløp er en lang prosess med mange egenskaper som må trenes for å beherskes.

Arbeidskravsanalyser viser hvilke faktorer som påvirker prestasjoner i o-løypa. Utviklingstrappa har kategorisert arbeidskravene i fire hovedutviklingsområder.
  • Fysiske arbeidskrav
  • Løpetekniske arbeidskrav
  • O-tekniske arbeidskrav
  • Mentale/taktiske arbeidskrav
Hver av de overnevnte egenskapene er likeverdige og kan ikke sees på atskilt fra hverandre. Treningssystemet har til hensikt å forbedre prestasjonsnivået til utøveren på alle områdene. Selv om enkeltutøvere kan ha styrker som kompenserer for svakheter på et annet område, vil skjev prestasjonsutvikling på sikt føre til dårligere resultat eller ustabilitet.

For å gi en bedre forståelse av Utviklingstrappas progresjon følger en generell beskrivelse av de fire egenskapene Orienteringsforbundet mener må opparbeides for å kunne fullføre Utviklingstrappa.


Klikk her for å gå til forsiden for utviklingstrapp orientering.    Filer

    Ingen relaterte filer.