Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Utvikling av løpeteknikk

Orienteringsløp arrangeres i alle typer terreng fra tungt uryddig skogsterreng til stier og by gater.

Utøveren bør beherske et bredt spekter av løpeteknikker for å kunne opprettholde størst mulig hastighet (gjennomsnittsfart) og løpeøkonomi uavhengig av terreng og underlag.

Eksempel:
En orienteringsløper med høyt oksygenopptak og evne til høy fart i skogen, kan oppleve å bli fraløpt av en utøver med langt lavere kapasitet om de konkurrerer på fast underlag (vei). Årsaken til dette er at o-løperen har en løpeteknikk som gir god løpeøkonomi i skogen, men som på fast underlag ikke er hensiktsmessig (uøkonomisk løpeteknikk). Utøveren bruker mye krefter på å opprettholde selv middels hastigheter på fast dekke. Utøveren med lavere kapasitet, men med godt utviklet løpeteknikk for fast underlag kan oppleve det motsatte i tungt terreng. Den gode løpeteknikken kan ikke nødvendigvis kompensere for manglende løpeteknikk i skog.

Utvikling av god løpeteknikk for orienteringsløp er en sammensatt prosess. Hva som er en god løpeteknikk i tungt nordisk terreng er ikke det samme som for et Sprintløp i by-gater. Det er derfor viktig at utøveren vet hvilke faktorer som påvirker løpeteknikken og god arbeidsøkonomi, og at utøveren over tid trener opp god kroppsholdning, økt bevegelighet og økt muskelstyrke for å kunne veksle mellom ulike løpeteknikker avhengig av terreng. Utvikling av god løpeteknikk er motiverende fordi at utøveren opplever større hastighet ved samme anstrengelse (bedret løpeøkonomi).

En løper som løper teknisk godt på alle underlag vil løpe mer avslappet, holde fokus på orienteringen, ha større overblikk over situasjonen og oppnå sikrere og raskere orientering.

Det er verdt å understreke viktigheten av god løpeteknikk ved å se på utviklingen i internasjonal orientering de senere årene. Utviklingen går mot større innslag av løping på fast underlag i form av grus og asfalt. Dette gjelder både den Klassiske orienteringen og i Sprint-/Park- løpene. Med større innslag av ”transportstrekk” og merkede løyper er viktigheten av å beherske et bredere spekter av løpeteknikker større. IOF forlenget blant annet Kortdistansen fra 25 minutter til å bli Mellomdistanse på 35-40 minutter for å kunne legge inn flere transportstrekk igjennom publikumssoner.

Utviklingstrappa gir en grunnleggende forståelse av hvilke faktorer som utvikler en god løpeteknikk. Den angir også en fordeling av hvor mye treningstid som kan være hensiktsmessig å tilbringe på ulike underlag for å utvikle nødvendige ferdigheter. Aktiviteter som skaper god balanse, bevegelighet og koordinasjon vil på sikt gi et godt grunnlag for god løpeøkonomi.

Klikk her for å gå til forsiden for utviklingstrapp orientering.    Filer

    Ingen relaterte filer.