Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Bruk av GPS i treningsarbeidet ved analyse av o-teknikk

De siste årene har teknologien gjort det lettere å analysere o-teknikk.

Vi har elektroniske tidtakingssystemer med strekktider, GPS, hodekameraer etc. Prisen på ulike verktøy har også gått raskt ned siden dette er verktøy som har blitt allemannseie. 

Velg riktig GPS-Verktøy

GPS som vi tar for oss her er et godt verktøy til å se hvor man har vært og hvor man har tapt tid og det er et fantastisk verktøy til å sammenligne sin egen orientering med andres. Det finnes flere analyseprogrammer for GPS, vi anbefaler å velge verktøy som gjør det mulig å sammenligne flere løpere samtidig. I skrivende stund er det 3DRerun/2DRerun som er best egnet til dette.

Du trenger å vite hvordan du overfører GPS data til datamaskinen samt hvordan du tilpasser kartet til GPS-ruten. Gjør et fornuftig utvalg av økter og konkurranser til analyser. Skal alt analyseres blir løperne lett lei av verktøyet. Velg heller ut gode eksempler/strekk der du får fram dine poeng som trener.

Bli kjent med terrengtypen

GPS brukes i dag mye av landslaget for å bli raskt kjent med terrengtyper som skal brukes i mesterskap. Løperne lærer seg raskere hva som er lurt i akkurat denne terrengtypen ved hjelp av GPS analyse.

Det er lettere å komme «inn i hodet på» en utøver om man kan se hvor løperen har løpt og hvilken hastighet man har holdt. Det er også mulig å se på hvilke sporvalg som løperen velger og om sporet er «hakkete». Et «hakket» spor tyder på mangel på retning og kan rettes på ved mer aktivt bruk av kompass samt løfting av blikket. Et spor med mange stopp tyder på at løperen er for lite på forskudd i sin orientering.

Skal man forstå hva utøveren tenker er likevel GPS kun et verktøy som kan brukes som utgangspunkt til å forstå de valgene utøveren har gjort. Dialogen mellom trener og utøver vil uansett være det viktigste.

GPS analyser fra trinn 3 i utviklingstrappa

Det vil være naturlig å benytte seg av GPS analyser fra trinn 3 i utviklingstrappa og videre. Hvor dypt man analyserer, avhenger av alder og ferdighetsnivå. Vær også oppmerksom på at det er viktig å gjøre yngre løpere trygge i skogen og på seg selv. Å fokusere for mye på feil og bommer blir da lite hensiktsmessig

Som det kommer fram i presentasjonen er det viktigste å finne ut hvorfor man tjener eller taper tid samt hva kan man gjøre for å forbedre seg. Da blir mestringen større og det samme med gleden.

Brukes analysene fornuftig kan man opparbeide seg erfaring raskere enn ellers og øke muligheten til å ta gode valg i skogen.

Lykke til med dine analyser!

Last ned presentasjoner i PDF

Her kan du laste ned temaene i pdf

Trykk her for  del 1 , Raskeste vei til GPS analyse uten eget kart  (pdf)

Trykk her for  del 2, GPS analyse med eget kart (pdf)

Trykk her for  del 3,  Diverse tips (pdf)


Trykk her for å laste ned hele presentasjonen (pdf)