Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Utviklingstrappas seks trinn

Utviklingstrappa består av seks trinn. Hvert trinn kan beskrive en alderskategori, men trappa kan også brukes uavhengig av alderstrinn.

For eksempel treningsår. Alderskategoriene går på tvers av normale aldersklasser for å illustrere at det er glidende overganger mellom de ulike trinn i trappa.


Utviklingstrappas seks trinn:

Tabell 1

Utviklingstrappas trinn, beskriver hva som bør vektlegges for å oppnå en gunstig progresjon i utøverens utvikling.
Tabell 1
Det er verdt å understreke at en utøvers utvikling er høyst individuell. De fleste utøvere vil av forskjellige årsaker trenge ulik tid til å oppnå de beskrevne egenskapene på hvert trinn. Det vil naturlig få følger for utøverens progresjonen i utviklingstrappa. Dette gjelder spesielt Utviklingstrappas øvre trinn.

Illustrasjonen under viser hvilke utøvere utviklingstrappa retter seg mot, samt nødvendig egenmotivasjon for å kunne gjennomføre utviklingstrappas treningsprogresjon. Med egenmotivasjon menes utøverens eget ønske/evne/vilje til å gjennomføre de aktiviteter/treningsmengder som er nødvendig for å følge utviklingstrappas progresjon.

Figur1
Figur 1 :
Beskrivelse av hvilke utøvere utviklingstrappa er tiltenkt og grad av egenmotivasjon.


Ett av Utviklingstrappas mål er å føre talentfulle utøvere helt fram til internasjonalt toppnivå. Det betyr at Utviklingstrappas øvre del er rettet mot motiverte utøvere som ønsker å bruke betydelig tid for å utvikle seg som utøver. Normalt er dette utøvere som ligger tett opp mot landslagsnivå og de fleste av landslagsutøverne.

Trinn 1 til 4 beskriver de grunnleggende egenskapene som må beherskes for å bli en utøver på nasjonalt nivå. Trinn 5 og 6 beskriver spesialisering for å ta det siste steget opp i landslagsklasse og verdenseliten.
De øvre trinn av utviklingstrappa krever i større grad individuell tilpasning enn de fire første og er derfor annerledes beskrevet enn de grunnleggende trinn. De utøverne som ønsker å følge

Utviklingstrappas progresjon helt til trinn seks, må være indre motiverte og innstilt på å prioritere idretten først i et antall år. Dette innbefatter valg av bosted, utdanning og til dels livsstil.
Dette betyr at for de fleste av utøverne som går inn i bunnen av utviklingstrappa finne seg til rette på et sted mellom Trinn 1 og Trinn 4. Der Trinn 1 er nybegynner/trimnivå og Trinn 4 er godt nasjonalt nivå i sin klasse.
Et eksempel på utøver som er på trinn 4 er premiert i norgesmesterskap. Trinn 5 er med andre ord løpere som aspirerer til representasjonsoppgaver og landslaget. Trinn 6 er da følgelig løperen som skal kjempe om internasjonale titler og medaljer i internasjonale mesterskap.

Klikk her for å lese om


    Filer

    Ingen relaterte filer.