Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Bakgrunn

Utviklingstrappa beskriver en ønsket progresjon i tillæringen av ferdigheter fra rekruttløper til en topp internasjonal løper.

Mål og hensikt

Målet med Norsk Orienterings utviklingstrapp er å sikre en systematisk utvikling av utøvere fra første treningsår til toppidrettsnivå i orientering.

Utviklingstrappas seks trinn

Utviklingstrappa består av seks trinn. Hvert trinn kan beskrive en alderskategori, men trappa kan også brukes uavhengig av alderstrinn.

Ansvar

Ansvar for gjennomføring av utviklingstrappas aktiviteter vil endre seg gjennom en utøvers utvikling.

Generell beskrivelse av arbeidskrav

Orienteringsløp er en kompleks utholdenhets- og konsentrasjonsidrett.

Tidsperioden før utviklingstrappa

Utviklingstrappas første trinn er barn fra 11-13 års alder.

Forankring og videreutvikling

I 2000 ble alle idretter tilknyttet Olympiatoppen pålagt å utvikle en modell for sin talentutvikling. Modellen har fått navnet Utviklingstrappa.

Kilder

Utviklingstrappa er forsøkt forankret i dokumentasjon og kunnskap om utvikling av o-løpere. Dokumentasjon og erfaringer er innhentet fra tidligere og nåværende toppløpere, trenere og ledere. Utviklingstrappa vil på bakgrunn av tilbakemeldinger fra treningsmiljøene fortløpende oppdateres slik at den på sikt vil bli en komplett guide for utvikling av morgendagens topputøvere.

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner