Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Mål og hensikt

Målet med Norsk Orienterings utviklingstrapp er å sikre en systematisk utvikling av utøvere fra første treningsår til toppidrettsnivå i orientering.

Hvorfor utviklingstrapp

Utviklingstrappa er et redskap for å bedre systematikken i treningsarbeidet blant orienteringsløpere. Den beskriver en god progresjon i treningsarbeidet for å utvikle de egenskapene som er nødvendig for å prestere på toppnivå i orientering.

Den er ment å virke som et redskap for utøvere, trenere, ledere og foreldre både i klubb, krets og landslag. Utviklingstrappa gir et bilde av hvilke aktiviteter og treningsmetoder som best vil bidra til en kontinuerlig utvikling for å være rustet for topprestasjoner på seniornivå.

Selv om utøver eller treningsmiljø ikke har ambisjoner om å oppnå elitenivå med sin virksomhet, er utviklingstrappa et godt redskap for klubbens aktiviteter. Trappa foreslår hensiktsmessige aktiviteter på hvert trinn som kan bidra til å øke motivasjonen til både den ambisiøse utøver og den som kun ønsker å delta i miljøet.

Sannsynligvis ønsker enhver som bedriver orienteringsløp å bli bedre ut fra sine forutsetninger. Ved å følge beskrevet progresjon og metodikk, for utvikling av for eksempel o-teknikk, vil utøveren bedre mestre orienteringsløypa og få større glede i å utføre sin aktivitet.


Det er verdt å understreke at trenere og veiledere bør tilstrebe treningsaktivitet som gir unge utøvere muligheter til å følge Utviklingstrappa. Ved å neglisjere Utviklingstrappas progresjon kan det på sikt gjøre det vanskelig for ambisiøse utøvere å oppnå sitt maksimale potensial i orienteringsløypa.    Filer

    Ingen relaterte filer.