Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Kilder

Utviklingstrappa er forsøkt forankret i dokumentasjon og kunnskap om utvikling av o-løpere. Dokumentasjon og erfaringer er innhentet fra tidligere og nåværende toppløpere, trenere og ledere. Utviklingstrappa vil på bakgrunn av tilbakemeldinger fra treningsmiljøene fortløpende oppdateres slik at den på sikt vil bli en komplett guide for utvikling av morgendagens topputøvere.

Arbeidsprosess - prosjektledelse

NOFs utviklingstrapp ble påbegynt av Erlend Slokvik i 1997 og fulgt opp av Egil Johansen. Deretter lagde Jan Arild Johnsen i samarbeid med Trine Rannem Halse det første utkast i 2001/02. Høsten 2003 tok Bjørnar over ansvaret for å ferdigstille Utviklingstrappa. Målet var å ferdigstille et produkt som synliggjør utviklingstrinnene for orienteringsløpere fra nybegynner - til internasjonalt nivå.

Foto

Bilder brukt til å illustrere utviklingstrappen, er tatt av:
  • Jens Olav Kløvrud
  • Erik Borg
  • Søren Andersson
  • Lene Kinneberg
    Filer

    Ingen relaterte filer.