Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Forankring og videreutvikling

I 2000 ble alle idretter tilknyttet Olympiatoppen pålagt å utvikle en modell for sin talentutvikling. Modellen har fått navnet Utviklingstrappa.

Orienteringsforbundets utviklingstrapp ble påbegynt av Erlend Slokvik i 1997 og fulgt opp av Egil Johansen. Deretter lagde Jan Arild Johnsen i samarbeid med Trine Rannem Halse det første utkast i 2001/02.

Høsten 2003 tok Bjørnar Valstad over ansvaret for å ferdigstille Utviklingstrappa. Målet var å ferdigstille et produkt som synliggjør utviklingstrinnene for orienteringsløpere fra nybegynner - til internasjonalt nivå.

Utviklingstrappa er forsøkt forankret i dokumentasjon og kunnskap om utvikling av o-løpere. Dokumentasjon og erfaringer er innhentet fra tidligere og nåværende toppløpere, trenere og ledere.

Utviklingstrappa vil på bakgrunn av tilbakemeldinger fra treningsmiljøene fortløpende oppdateres slik at den på sikt vil bli en komplett guide for utvikling av morgendagens topputøvere.

November 2004
Bjørnar Valstad    Filer

    Ingen relaterte filer.