Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Generell beskrivelse av arbeidskrav

Orienteringsløp er en kompleks utholdenhets- og konsentrasjonsidrett.

Utøveren må mestre kombinasjonen av hardt fysisk arbeid i form av løping på ulike underlag, og bruke kart og kompass til å finne den beste og raskeste veien mellom postene.

Tradisjonelt har orientering vært en individuell idrett, hvor kampen mot deg selv, løypa og skogen har vært de viktigste elementene for å kunne lykkes. Utviklingstrekk de siste årene i internasjonal orientering har endret noe på dette. Utviklingen ser ut til å gå mot enklere løyper og konkurranseformer som favoriserer de som er gode til å løpe mann mot mann eller i felt med mange løpere. Dette krever mer fokus på andre faktorer i treningen enn de tradisjonelle nordiske orienteringsverdier.

Å mestre et orienteringsløp krever meget godt utviklet utholdenhet, hensiktsmessig løpeteknikk, svært god kunnskap om bruk av kart og kompass, god evne til å tolke kartet i terrenget, evne til gode taktiske valg og evne til å bruke intuisjon til å ta riktige valg automatisk uten bruk av tid (erfaringsbaserte handlinger).

Utvikling av disse egenskapene er en sammensatt prosess. Utviklingstrappa er et forsøk på å beskrive et system for hvordan egenskapene best kan opparbeides for å nå et elitenivå som orienteringsløper. Det er viktig å understreke at Utviklingstrappa må brukes som retningsgivende og ikke som en absolutt sannhet. For enkelte utøvere kan det unntaksvis finnes andre utviklingsveier som kan vise seg å føre helt fram.

Orienteringsforbundets utviklingstrapp er utviklet med bakgrunn i treningslære, tidligere undersøkelser blant barn og ungdom, treningsdata på tidligere og nåværende topputøvere og testresultater på landslagsutøvere. Denne dokumentasjonen er foreløpig noe begrenset , men gir en god pekepinn om hva som kan regnes som fornuftig treningsprogresjon fram mot et elitenivå som seniorløper. I tillegg er det hentet data fra andre sammenliknbare kondisjonsidretter, spesielt når det gjelder opptrening av de fysiske egenskapene. Idretter som er lagt til grunn er: friidrett (lange løp), langrenn, Roing, sykkel og padling som alle er idretter hvor det kreves meget stor aerob kapasitet.


    Filer

    Ingen relaterte filer.