Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Ansvar

Ansvar for gjennomføring av utviklingstrappas aktiviteter vil endre seg gjennom en utøvers utvikling.

Tabellen illustrerer i grove trekk hvem som har ansvar for at utvikling finner sted. 

Tabell 2


Tabell 2
Den/de som er nærmest utøveren til enhver tid har størst påvirkningskraft og bør være sitt ansvar bevisst. I den sammenheng er klubb og trenerutvikling meget viktig. Verdt å merke seg er klubb og treners store ansvar fram til de øvre deler av utviklingstrappa og utøverens store ansvar for å fullføre de siste trinnene.

Figur 2
Et høyt toppnivå er avhengig av at det er mange utøvere som kommer inn i bunnen av utviklingstrappa. Uten en stor bredde er det vanskelig å få en god topp. Derfor ønsker Orienteringsforbundet at arbeidet med unge utøvere blir prioritert. Klubbene oppfordres til å tilpasse treninger og øvelser til utøvernes nivå slik at flest mulig stimuleres til å delta på klubbens aktiviteter. Dette gjelder spesielt Utviklingstrappas nederste trinn. Normalt vil det være en sammenheng mellom antall utøvere som kommer inn på det nederste trinnet og antallet utøvere som har tilstrekkelig motivasjon til å følge utviklingstrappa opp mot de øverste trinnene. Figur 2

Klubbene oppfordres samtidig til å ha aktivitet som fanger opp de mindre ambisiøse slik at de forsetter i klubbmiljøet. Mange utøvere som ikke har lyst eller talent for å nå utviklingstrappas øverste trinn kan fylle viktige oppgaver i klubben som trenere, ledere, karttegnere eller annet. Enhver klubb bør i tillegg til treningsplaner ha klare planer for utdanning av sine utøvere slik at de blir i klubben uavhengig av motivasjon/prestasjonsnivå.


    Filer

    Ingen relaterte filer.