Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Krav til trenigsinnhold på elitenivå, trinn 5 og 6

Med utgangspunkt i en langsiktig plan og de erfaringer som er gjort i treningsprosessen utarbeides det en detaljplan over treningen (Årsplan).

Årsplanen tar sikte på å sette utøveren i best mulig stand til å nå de mål som utøveren i samarbeid med sin trener har satt opp for sesongen. Terminlisten sammen med de grunnleggende treningsprinsippene som ligger til grunn (treningsmengde, progresjon, spesifisitet) bestemmer treningsinnholdet i årsplanen.

Tabell 13
viser en typisk årsplan (for en senior landslagsutøver i Orientering) Verdiene i årsplanen må sees på som veiledende ut fra erfaringer fra tidligere topputøvere.

Treningstid i de ulike intensitetssonene er veiledende. Hovedmengden av treningen ligger i sone 1 og 2 (<65%). Trening med høy intensitet, sone 3 og 4, utgjør et betydelig bidrag med samlet ca 20%. Treningsmetoder i disse sonene må sees i sammenheng med årsplan.

Det frarådes store innslag av trening i sone 6-8 for orienteringsutøvere. Trening i I-sone 5 bør også brukes med forsiktighet over lang tid da dette sliter mye på organismen og kan forårsake overtrening. Samtidig understrekes det en viss nødvendighet av trening i sone 5 for å kunne hente ut absolutt toppresultat.

Ideer til o-tekniske øvelser på Trinn 5 og 6

Klikk her for å se nivåstigen hos Norges Orienteringsforbund. 


Klikk her for å gå til forsiden for utviklingstrapp orientering.

    Filer

    Ingen relaterte filer.

    • Tabell-13