Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

O-teknikk

Ansvar: Utøver. Støttefunksjoner: Klubb/ trener/landslag

All trening i perioden skal ta sikte på å spesialisere seg mot internasjonale oppgaver. Dette medfører mange o-tekniske økter som gjenspeiler de krav som sesongmål krever. Utøver må i samarbeid med trener kartlegge kravene og legge en helhetlig plan for hvordan viktige egenskaper best opparbeides.

Utøveren bør ta bevisste valg med hensyn på distanser i internasjonale mesterskap. Prioriteringer i teknikktreningen skal gjenspeile dette.

Utover dette er det viktig at utøver alene eller i samarbeid med klubb/trener oppsøker mange ulike terreng og kart for å videreutvikle den karttekniske forståelsen. Men det understrekes at på dette nivået kan overdreven reiseaktivitet av generell karakter virke negativt på fokus på sesongmål.

I det daglige treningsarbeid er det viktig å forsette å arbeide med basisferdigheter. Treningsmiljø bør ha stor variasjon i løyper, kart, terreng, strekklengde, målestokker og typer øvelser for å videreutvikle evnen til omstilling.


Klikk her for å gå til forsiden for utviklingstrapp orientering.    Filer

    Ingen relaterte filer.