Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Mål og grunnforutsetninger

Spesialisering og formtopping mot internasjonale mesterskap.

Trinn 6 i utviklingstrappa er for løperen som ønsker å ta steget fra nasjonalt til internasjonalt nivå.

Utøver må i samarbeid med trener klargjøre både for seg selv og for omgivelsene de valg som er nødvendig for videre idrettslig utvikling. Det er svært viktig å forankre og få forståelse hos involverte som foreldre, samboer, venner, skole eller arbeidsgiver før en går inn i satsing på dette nivået. Åpent forhold og aksept fra omgivelsene muliggjør satsing og øker sannsynligheten for videre å lykkes i internasjonale mesterskap.

Trinn 6 av Utviklingstrappa synliggjør at utøveren trener mot internasjonale oppgaver framfor nasjonale konkurranser. Utøveren skal tilstrebe en tilværelse der trening og konkurranser har første prioritet. Trenings -, samling - og konkurransebelastning krever nøye planlegging av hele livet, derunder yrkes og utdanningsvalg. Utøver må sørge for at arbeids- og utdanningssitasjon er avklart og gjør at en toppsatsing kan ha første prioritet i de årene utøveren ønsker en internasjonal karriere.

Viktig i perioden:

 • Utøveren skal spesialisere kart og terrengforståelsen mot spesifikke mesterskap
 • Utøveren har ansvar for egen utvikling og for egen prestasjonsutvikling.
 • Utøver er selvgående i treningsarbeidet og kan med fordel være knyttet opp mot sterke treningsmiljø (utøver/trener).
 • Utøver bør ha tilgang til rådgiver/samtalepartner i sin planlegging, gjennomføring og evaluering av økter og konkurranser.
 • Utøveren skal trene etter langsiktige treningsplaner med sikte på være på topp i spesifiserte mesterskap 
 • Utøveren skal toppe form mot spesifikke mål. * Utøver skal vurdere sin prestasjon framfor resultat i trening og konkurranser

Grunnforutsetninger

 • Reise på samlinger og konkurranser både inn- og utland som gir utfordringer ut fra prioriterte utviklingsområder for utøver.
 • Tilgang til kart og terreng av god kvalitet som muliggjør o-teknisk utvikling.
 • Hyppig oppsøke terreng og kart som gir riktige utfordringer med tanke på kommende mesterskap
 • Tilgang til barmarkstrening/kartteknisk trening hele året.
 • Tilgang til sterkt treningsmiljø i klubb eller landslag.
 • Ukentlige tilrettelagte o-tekniske treninger med siktemål på spesifikk utvikling av o-ferdigheter
 • Målrettede og tilrettelagte samlinger med muligheter for teknikktrening hele året.
 • Deltagelse i konkurranser i variert terreng. Konkurranseaktivitet i terreng med tanke på spesifikk målsetting.
 • En samtalepartner/rådgiver/trener/veileder pr 5 utøvere.
 • Knyttet opp mot landslag/rekruttlandslag.

  Filer

  Ingen relaterte filer.