Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Fysisk trening

Ansvar: Utøver. Støttefunksjoner: Klubb/ trener/landslag

Utøveren trener etter års - og periodeplaner for ønsket utvikling med hensyn på utviklingsområder. Utøveren legger i samarbeid med trener opp gunstig progresjon med klart fokus på internasjonale oppgaver. Prioriteringer i treningsarbeidet skal gjenspeile de valg utøver i samarbeid med trener tar med tanke på valg av distanse i internasjonale mesterskap. Terrengtype, distanse og underlag skal gjenspeiles i den fysiske treninga og formtoppingen.

Høydetrening

For utøver- utøvergrupper med nødvendig tid og økonomi kan formtopping/utvikling ved hjelp av høydeopphold være en mulighet. Det understrekes imidlertid at for o-løpere betinger dette at en befinner seg på et meget høyt fysisk og ikke minst teknisk nivå. Utviklingstrappa råder ikke til høydetrening som en basisaktivitet, men som en mulighet for enkelt utøvere. Det understrekes da at det må opparbeides nødvendig kunnskap slik at en slik aktivitet kan gjennomføres med minst mulig risiko for feiltrening.

Henviser til tabell som viser veiledende treningsmengde og intensitet for aldersgruppen.

Tester

Mål:

  • Utøver skal selv i samarbeid med trener/samtalepartner sette opp et testregime med tanke på forbedring av de ønskede ferdigheter.
  • Utøver skal gjennomføre planlagte tester og vurdere resultatet ut fra tidligere målinger med tanke på utvikling av absolutt toppnivå. Referanse er landslagsutøvere/Olympiatoppens testresultater.
Tabell 12
Tester som anbefales er: Tabell 12

Se forklaring til de ulike testene på side 12-13. Verdiene på VO2 referer til en normal for registrerte verdier for norske landslagsutøvere som har tatt topplassering i internasjonale mesterskap. Toppverdiene referer til maksimalverdier for norske medaljører i VM.

Det bør brukes samme testløype over mange år, slik at resultatene kan brukes for å spore framgang for enkeltutøvere, og gi en pekepinn om hvor utøveren er i forhold til tidligere utøvere. Resultatene fra testene bør oppbevares av klubbens treningsansvarlig.

Utholdenhet:

Utøveren er nå inne i en spesialiseringsperiode. Treningen skal i sin helhet rettes mot utvikling som orienteringsløper.

Treningsmengden skal tilpasses sesongplan og de internasjonale oppgaver som venter. Valg av distanse i mesterskap vil avgjøre prioriteringene i treningsplanene.
    Filer

    Ingen relaterte filer.