Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

O-teknikk

Ansvar: Utøver. Støttefunksjoner: Klubb/trener/landslag

All trening i perioden skal ta sikte på å videreføre automatisering av teknikken. Dette innbefatter mer trening på helhet framfor å trene mange del - teknikker separat. Begrunnelsen for dette er å opparbeide god forståelse av eget prestasjonsmønster og opptrening av evnene til å tenke riktig igjennom hele økter/konkurranser.

En coach/trener/mentor/samtalepartner bør finnes tilgjengelig for utøver i forbindelse med trening og konkurranser for å opparbeide forståelse for egne tanker/handlinger. Samtalepartner bør hyppig stille spørsmål til utøver slik at tankeprosesser settes i gang.

Utøveren bør alene eller i samarbeid med klubb/trener oppsøke mange ulike terreng og kart for å videreutvikle den karttekniske forståelsen. Det er svært viktig å høste mest mulig erfaringer og få klarhet i hvordan terrenget framstilles i ulike deler av landet og verden. Utviklingstrappa vil på det sterkeste oppfordre utøver til å se viktigheten av å samle erfaring framfor å snevert konkurrere lokalt/regionalt. Utøvere som i perioden opparbeider bred erfaring har de beste vilkår for å heve seg til utviklingstrappas øverste trinn (trinn 6). Derfor oppfordres det til årlige reiser til nye utfordringer.

Treningsmiljø bør ha stor variasjon i løyper, kart, terreng, strekklengde, målestokker og typer øvelser for å videreutvikle evnen til omstilling. Utøver skal spesialisere seg og trene fram mot enkelte sesongmål, men det er viktig at dette ikke overskygger opparbeidelse av erfaring fra ulike konkurranser i inn- og utland. Utøvere på dette nivå bør få enkelte representasjonsoppgaver for å møte likesinnede fra andre nasjoner og skape nettverk, samt høste både trening - og konkurranse erfaring.

Utøver eller trener bør opprettholde grunnleggende tester for å måle o-tekniske ferdigheter og økt selvinnsikt.

Klikk her for å gå til forsiden for utviklingstrapp orientering.


    Filer

    Ingen relaterte filer.