Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Mål og grunnforutsetninger

Videreutvikling og spesialisering.

Trinn 5 i utviklingstrappa er for den ambisiøse utøver som ønsker å ta steget fra nasjonalt til internasjonalt nivå. Trinn 5 synliggjør de valg som tvinges fram av ønsket om videre utvikling mot å bli en landslagsløper på seniornivå.

Utøver bør i samarbeid med trener klargjøre for omgivelsene de valg som er nødvendig for idrettslig utvikling på dette nivået krever. Det er viktig å forankre og få forståelse hos involverte som foreldre, samboer, venner, skole eller arbeidsgiver før en går inn i satsing på dette nivået. Åpent forhold og aksept fra omgivelsene muliggjør satsing og øker sannsynligheten for videre framgang.

Erfaring tyder på at tålmodighet er et viktig stikkord i denne fasen. Trinn 5 i Utviklingstrappa tilrår en periode på 1-X år hvor utøveren investerer i å øke sin arbeidskapasitet igjennom å gradvis bygge opp treningsvolumet til det nødvendige for å kunne bli en internasjonal løper. Forutsetning for dette er bra grunnlag fra tidligere trinn i utviklingstrappa. Utøveren bør tilstrebe en tilværelse der trening og konkurranser kan prioriteres høyt i hverdagen. Nødvendig treningsbelastning krever nøye planlegging av hele livet, derunder utdanningsvalg. Utøver må ha mulighet for flere treningsøkter hver dag og ha mulighet for hyppige samlinger med tanke på både teknisk og fysisk utvikling.

Viktig i perioden:

 • Utøveren skal videreutvikle og spesialisere kart og terrengforståelsen.
 • Utøveren skal ta ansvar for egen utvikling og for egen prestasjonsutvikling.
 • Utøver skal være selvgående i treningsarbeidet og bør knytte seg opp mot sterke treningsmiljø for videre utvikling.
 • Utøver bør ha tilgang til rådgiver/samtalepartner i sin planlegging, gjennomføring og evaluering av økter og konkurranser.
 • Utøveren må ha stor forståelse for nødvendig treningsmengde og spesifikk trening for orientering for å kunne utvikles videre.
 • Utøveren skal trene etter langsiktige treningsplaner med sikte på økt kapasitet og grunnlag for å spisse i slutten av perioden.
 • Kunne periodisere og toppe form mot spesifikke mål.
 • Utøver skal sette opp og følge konkurranseplaner med klare prioriteringer.
 • Treningsmiljø skal opparbeide og videreutvikle godt miljø blant utøverne.
 • Utøver skal trene på å vurdere sin prestasjon framfor resultat i trening og konkurranser.

Grunnforutsetninger 

 • Tilgang til mange kart og terreng av god kvalitet. Oppsøke terreng som gir ulike tekniske utfordringer med sikte på å utvikle spesifikke egenskaper.
 • Reise på samlinger og konkurranser både inn- og utland som gir utfordringer ut fra prioriterte utviklingsområder for utøver.
 • Tilgang til barmarkstrening/kartteknisk trening i størstedelen av/hele året.
 • Tilgang til sterkt treningsmiljø i klubb eller landslag/krets regi.
 • Hyppige tilrettelagte o-tekniske treninger med siktemål på spesifikk utvikling av o-ferdigheter
 • Målrettede samlinger med muligheter for teknikktrening hele året.
 • Deltagelse i konkurranser i variert terreng. Konkurranseaktivitet i terreng med tanke på en langsiktig utvikling med tanke på en internasjonal karriere
 • En samtalepartner/rådgiver/trener/veileder pr 5 utøvere.
 • Kontakt mot landslag/rekruttlandslag.
 • Foreta utdanningsvalg som muliggjør idrettslig karriere.  Filer

  Ingen relaterte filer.