Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Fysisk trening

Ansvar: Utøver. Støttefunksjoner: Klubb/ trener/landslag

Utøveren må nå kunne trene etter års - og periodeplaner for ønsket utvikling med hensyn på utviklingsområder. Utøveren legger i samarbeid med trener opp gunstig progresjon med klart fokus på å legge et endelig grunnlag for å nå maksimal kapasitet innen en periode på to til fem år. Dette betyr at utøver må heve blikket og kanskje investere opp til flere år med betydelig økt treningsmengde. Norges orienteringsforbund understreker at i denne perioden er det særdeles viktig å øke treningsbelastningen i form av volum framfor økt intensitet. Erfaring viser at det er betydelig økt risiko å legge store mengder høyintensiv trening i denne tidsperioden.

Ved å bygge opp en grunntreningsbase med større treningsmengde over en periode på ett til flere år vil utøver øke sin sannsynlighet for å kunne bedre sitt fysiske kapasitet. Gjennom å investere et antall år i grunntrening ser det ut som utøveren lettere tar det siste steget ved å skape et grunnlag for en internasjonal karriere.

Det er viktig at trener/coach skaper forståelse for at utvikling på dette nivået tar tid og viser tålmodighet slik at langsiktighet i treningsarbeidet blir opprettholdt. Enkeltresultat kan gjøre at en mister perspektivet og blir for fokusert på kortsiktig gevinst.

Henviser til tabell som viser veiledende treningsmengde og intensitet for aldersgruppen.

Mulige tilleggsaktiviteter:

 • Delta på terrengløp, skirenn og liknende.
 • Lære om treningsprinsipper for utholdenhetsidretter.
 • Lære/forsøke høydetrening med tanke på formtopping.
 • Lære seg de ulike intensitetssonene og hensikten med trening i hver av dem.

Tester

Mål:

 • Utøver skal selv i samarbeid med trener/samtalepartner sette opp et testregime med tanke på forbedring av de ønskede ferdigheter.
 • Utøver skal gjennomføre planlagte tester og vurdere resultatet ut fra tidligere målinger med tanke på utvikling av absolutt toppnivå. Referanse er landslagsutøvere/Olympiatoppens testresultater.
Tabell 11
Tester som anbefales er: Tabell 11

Se forklaring til de ulike testene på under Utviklingsområder.

Verdiene på VO2 referer til en normal for registrerte verdier for norske landslagsutøvere som senere har tatt topplassering i internasjonale mesterskap. Toppverdiene referer til maksimal verdier i aktuell årsklasse for utøvere som senere har tatt medalje i VM.

Det bør brukes samme testløype over mange år, slik at resultatene kan brukes for å spore framgang for enkeltutøvere, og gi en pekepinn om hvor utøveren er i forhold til tidligere utøvere. Resultatene fra testene bør oppbevares av klubbens treningsansvarlig.

Utholdenhet:

Utøveren er nå inne i en spesialiseringsperiode. Treningen skal i sin helhet rettes mot utvikling som orienteringsløper. Treningsmengden skal økes for å gi det absolutte grunnlag for å kunne ta steget inn i mesterskapsklasse (VM) innen en tidshorisont på to til fem år. Dette medfører at treningsplanene må legges med sikte på utvikling over flere år.

Utviklingstrappas modell for dette er:
 • Ett til fem år med økende grunntreningsmengde og økende grad av spesialisering med tanke på o-løp. Treningsmengden skal nå sitt maksimum i løpet av årene utøveren befinner seg på trinn 5 i Utviklingstrappa.
 • Utøveren bør bosette seg i et område der det er mulig å trene i terrenget store deler av året.
 • Trener og utøver må sørge for at balansen mellom intensitet og mengde i sesongplanen harmonerer. I denne fasen er det viktig at utøveren legger ned stort treningsvolum framfor økt intensitet i treninga. Dette betyr at utøver/trener må ha stor forståelse av hvilke treningsformer/intensitet som bør benyttes til ulike tidsperioder i treningsplanens årssyklus.
 • Utøveren skal opprettholde grunnleggende tester for å måle framgang og øke motivasjon for fysisk trening. 
  Filer

  Ingen relaterte filer.