Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Taktikk/mentalt

Ansvar:

Utøver. Støttefunksjoner: Klubb/krets/trener

Mål:

 • Utøveren skal lære seg de mekanismer som ligger til grunn for målrettende prestasjoner
Utøveren skal nå lære mer om de mentale egenskapene som ligger til grunn for å gjennomføre et o-løp. Dette kan enklest gjøres ved at utøveren sammen med andre lærer seg å sette ord på hva de faktisk gjør når de løper orienteringsløp. Dette kan gjøres i grupper av utøvere sammen med en trener/leder/annen utøver. Det er viktig at den som er veileder har kompetanse i tankearbeidet i et o-løp.

Utøveren skal sammen med andre opparbeide en forståelse av de prosesser som ligger til grunn for riktige tanker i et o-løp. Det betyr at utøveren skal forstå betydningen av å løpe feilfritt og hvordan dette best oppnåes. Utøveren skal lære seg den høyeste hastigheten utøveren kan holde og løpe feilfritt i ulike terreng, for så å utfordre denne systematisk. Det vil si at utøveren lærer seg hva vedkommende mestrer før farten økes i o-løypa.

Utøveren må videreutvikle prestasjonsmønsteret (takle nervøsitet, spenning) og lære seg å planlegge strategier for egne handlinger i en konkurranse.

Utøveren i perioden lære seg taktiske disposisjoner i ulike typer terreng, både i kontinentale - og nordiske terrengtyper, samt bevisste strategier for hvordan poster kan taes i ulike terreng/situasjoner.

Fortsatt viktige moment:

 • Lære seg å forstå likheter og forskjeller ved trening og konkurranse i de ulike distansene i orientering.
 • Lære seg å vurdere veivalg ut fra egne ferdigheter.
 • Lære seg å løpe i felt med andre løpere og holde kontroll.
 • Innlæring av gode holdninger og respekt for ledere, andre utøvere, regler og skogen de utøver sin idrett.
 • Lære om lagspill og lojalitet i gruppa.
 • Betydningen av riktig mat, drikke og livsstil for prestasjonsframgang.
 • Lære om dopingreglementet.


  Filer

  Ingen relaterte filer.