Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

O-teknikk

Ansvar:

Utøver. Støttefunksjoner: Klubb/krets/trener Mål: 
 • Utøveren skal være bevisst tankeprosesser.
 • Utøveren skal kunne løpe kurveorientering uten bruk av kompass.
 • Utøveren skal beherske retningsløping med og uten kompass.
 • Utøveren skal ha bevisste gode rutiner ved inn -/utløping av postene.
 • Utøveren skal beherske veivalg på korte og lange strekk i alle terrengtyper.
 • Utøveren skal være selvstendig og stole på seg selv.
 • Utøveren skal kunne løpe i felt (fellesstart, stafett) og vite når han/hun må ta egne initiativ eller løpe passivt. 
 • Utøveren skal kunne beherske fartstilpasning.
 • Lære seg å oppdage hvor det lønner seg å løpe i ulike terreng/spesialisering.
Utøveren skal etter hvert selv i samarbeid med trener opparbeide en forståelse av hvilke momenter som enhver tid må jobbes med. I denne perioden kan det skilles mellom generelle og spesifikk o-teknikk. Den generelle teknikken er basiskunnskap som går på kartlesing og forståelse av terrenget. Spesifikk teknikk er spesialisering mot spesielle terrengtyper og spesielle løp.

Utøveren bør sammen med trener kontinuerlig jobbe med egenutvikling. Det vil si bli bevisst egne styrker og svakheter. Utøveren skal selv inneha forståelse for hvordan grunnleggende ferdigheter innarbeides.

I større grad enn tidligere skal utøveren kunne legge opp treningsøkter for utvikling av generelle tekniske ferdigheter og utarbeide planer for spesifikk trening mot enkelte konkurranser (NM og testløp).

I tillegg til klubbaktiviteter bør utøveren oppsøke ulike terreng og kart for å videreutvikle den karttekniske forståelsen og klarhet i hvordan terrenget framstilles i ulike deler av landet og verden.

Treningen skal nå være mer helhetlig og ha fokus på automatisering og forståelse av de kognitive prosessene. Det vil si at utøveren skal bli bevisst hvilke egenskaper som er med på å automatisere teknikken og trene på disse. Ut fra trener/egen vurdering av styrker og svakheter kan utøver dele opp i tekniske momenter for å beherske de ulike delteknikkene.

Fortsatt oppfordres det til stor variasjon i løyper, kart, terreng, strekklengde, målestokker og typer øvelser for å videreutvikle evnen til omstilling. Viktig at utøveren utfordres i ulike terrengtyper for mestre uvante forhold.

Bli bevist på fartstilpassning og bruk av ulike teknikktyper avhengig av type strekk og terreng.

Fortsatt viktig med veiledning og korreksjon ved observering/forfølgelse i skogen. Nå kan med fordel utøvere følge opp hverandre.

Vurder ulike grunnleggende tester for å måle o-tekniske ferdigheter og gi økt selvinnsikt.

Utøverne kan gjerne delta på mange konkurranser i denne perioden. Konkurranser er i tillegg glimrende trening i det å konsentrere seg og mestre konkurransesituasjonen.

Utøverne bør gjennomføre synfaring av o-kart i denne perioden. Dette er kanskje den beste måten å opparbeide grunnleggende kartforståelse og hvordan et o-kart er klassifisert.

 


Klikk her for å gå til forsiden for utviklingstrapp orientering.

 

 
  Filer

  Ingen relaterte filer.