Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Mål og grunnforutsetninger

Perfeksjonere tekniske ferdigheter og videreutvikle utholdenheten.

Viktig i perioden

 • Utøveren skal videreutvikle kart og terrengforståelsen.
 • Utøveren skal ta økende ansvar for egen utvikling samt øke forståelsen for egen prestasjonsutvikling.
 • Treningsmiljø skal stimulere utøveren til å "lære å trene".
 • Utøveren skal ha stor forståelse for nødvendig treningsmengde og spesifikk trening for orientering for å kunne utvikles mot et høyere nivå igjennom juniorårene.
 • Utøveren skal lære å trene etter treningsplaner med periodisering og topping av form.
 • Utøver skal lære å legge trenings og konkurranseplaner.
 • Treningsmiljø skal opparbeide og videreutvikle godt miljø blant utøverne.
 • Treningsmiljø skal gi utøverne ansvar for aktiviteter i klubben
 • Treningsmiljø skal stimulere utøvere uten stor treningslyst til å søke også andre roller i klubben.

Grunnforutsetninger

 • Tilgang til mange kart og terreng av god kvalitet. Oppsøke terreng som gir ulike tekniske utfordringer.
 • Reise på samlinger og konkurranser som gir tilfredsstillende utfordringer ut fra utøvers ståsted.
 • Fellestrening i klubb en til tre ganger i uken om vinteren
 • Fellestrening med organisert O-teknisk trening minimum en til to ganger uken om sommeren.
 • Samlinger med vekt på miljø og utvikling av generell o-teknikk og kartforståelse teknikk. (Både generelle samlinger og samlinger rettet mot mål)
 • Deltagelse i konkurranser i variert terreng. Konkurranseaktivitet i relevante terreng for sesongmål.
 • En trener/veileder pr 10 utøvere. Eventuelt kontakt mot klubb/Kretslag .
 • Ta utdanningsvalg som gjør det enkelt å drive idrett.

  Filer

  Ingen relaterte filer.