Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Fysisk trening

Ansvar

Utøver. Støttefunksjoner: Klubb/krets/trener

Treningsprogresjon må legges ut fra valg utøver gjør med tanke på utdanning og videre satsing. Tid nok til trening, utvikling og restitusjon kan være en begrensende faktor. Trener og utøver bør ha en åpen diskusjon om utøverens mål på den idrettslige og utdanningsmessige arena og de konsekvenser dette har. Ved dårlig/lite treningsmiljø kan det være en løsning å skifte/oppsøke treningsmiljø for videre utvikling. Dette kan gjøres igjennom samarbeid med andre klubber.

Utøveren bør lære seg å ta ansvar for egen trening sammen med trener. Utøveren må få forståelse av hvordan et treningsår bygges opp med den hensikt å trene opp nødvendig løpskapasitet for alle distanser innen orientering. Det medfører økende treningsmengder og større innslag av spesifikk fysisk trening utover spesifikk o-trening.

Utøveren skal lære å utarbeide års - og periodeplaner for ønsket utvikling med hensyn på utviklingsområder og ønsket tidspunkt for formtopping. Utøveren må forstå hva som er hensikten med periodisering og en gunstig oppbygging av en fornuftig treningsbelastning igjennom treningsåret.

Det er i denne fasen viktig at utøveren lærer treningsprinsipper for utholdenhetsidretter samt forståelse for de 8 intensitetssonene. En god klubbaktivitet bør være treningslære (trenerkurs) Utøveren må lære seg forskjell mellom ulik intensitet under trening. Pulsklokke kan være et fint hjelpemiddel i denne prosessen.
Utøveren skal planmessig variere mellom ulike arbeidsformer, intervall- og kontinuerlige treningsformer for å utvikle de egenskapene som er ønskelig mot et oppsatt sesongmål.
Viktig at trener/utøver har en langsiktighet utover en sesong i oppbygging av treningsbelastning. Faktorer som økende treningsmengde og intensitet skal ta sikte på å gi kontinuerlig utvikling og forebygge skader på lang sikt. Viktig at treningen blir kontinuerlig igjennom hele året og at både treningsmiljø og utøver forstår viktigheten av dette. Kortsiktighet med for liten/feil treningsbelastning igjennom de siste juniorårene kan føre til brå overgang til Utviklingstrappas høyere trinn og fare for skader.

Det understrekes at det er meget viktig å ta hensyn til at utøveren i denne perioden endrer livssituasjon og med det opplever større stress i hverdagen.

Henviser til tabell som viser veiledende treningsmengde og intensitet for aldersgruppen.

Tilleggsaktiviteter:

  • Delta på terrengløp, skirenn og liknende.
  • Lære om treningsprinsipper for utholdenhetsidretter.
  • Lære seg de ulike intensitetssonene og hensikten med trening i hver av dem.
  • Bruke treningsdagbok til å lære om hvordan resultatene påvirkes av egen trening.

Tester

Mål:

  • Treningsmiljø skal foreta regelmessige fysiske tester for dem som ønsker å videreutvikle seg.
  • Utøver skal gjennomføre planlagte tester og vurdere resultatet ut fra tidligere egne målinger samt referansetester for aldersklassen.
For aldersklassene 17-20 år skal klubben legge opp til regelmessige tester for å måle ønsket framgang med tanke på å kartlegge utøverens aerobe kapasitet. Testkravene som er satt opp er ikke noe eksakt krav som må oppfylles, men er erfaringsbasert og viser et ca nivå en utøver bør jobbe for å fylle for å kunne utvikle nødvendig utholdenhet for å nå elitenivå. I eldre junioralder vil testen gi et viktig bilde av hvor utøveren står og om det må tilrettelegges for økt treningsinnsats for å bedre den aerobe kapasiteten.

Tabell 9
Tester som anbefales er: Tabell 9

Se forklaring til de ulike testene under Utviklingsområder.

Det bør brukes samme testløype over mange år, slik at resultatene kan brukes for å spore framgang for enkeltutøvere, og gi en pekepinn om hvor utøveren er i forhold til tidligere utøvere. Resultatene fra testene bør oppbevares av klubbens treningsansvarlig.    Filer

    Ingen relaterte filer.