Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Taktikk/mentalt

Ansvar:

Klubb/krets/trener/utøver

Mål:

 • Utøveren skal lære å bearbeide nervøsitet.
 • Utøveren skal lære om hva som påvirker egen konsentrasjon og fokus på arbeidsoppgavene som inngår før, i og etter et o-løp.
 • Utøveren skal lære seg å kontinuerlig vurdere egne styrker og svakheter
 • Utøveren skal lære seg å vurdere veivalg ut fra egne ferdigheter.
 • Utøveren skal utvikle sine taktiske ferdigheter som individuell utøver. I det ligger det at utøveren må bedre sin kunnskap om ulike terrengtyper (kontinentalt, nordisk) Dette medfører at utøveren må utfordres i aktuelle terreng i trenings- og konkurransesituasjoner.
 • Utøveren skal lære om taktiske egenskaper i forbindelse med fellestarter og stafetter.
 • Utøveren skal lære seg å løpe i felt med andre løpere og holde kontroll.
 • Utøveren skal vise gode holdninger, respekt for ledere og andre utøvere.
 • Utøveren skal følge gjeldende lover og regler for idretten generelt og for Orienteringsidretten.
 • Utøveren skal vise god oppførsel og respekt for skogen der de utøver sin idrett.
 • Treningsmiljøet skal arbeide for å skape et miljø som preges av god lojalitet og lag ånd. Utøverne skal følge opp forpliktelser som treningsmiljøet har vedtatt for å kunne delta.
 • Treningsmiljøet skal innarbeide en forståelse for likheter og ulikheter ved trening og konkurranse i de ulike distansene i orientering.

Hvordan:

Treningsmiljøet bør i denne perioden tilrettelegge for mye erfaringsutveksling mot utøvere på et høyere nivå igjennom diskusjoner og felle aktiviteter. Faktorer som har med kognitive (tanke) handlinger er vanskelig å bearbeide og gjennom erfaringsutveksling/opplæring vil utøveren lære å sette ord på egne tanker/følelser i forbindelse med gjennomføring av konkurranser/trening. Først når utøveren lærer å mestre følelser i forbindelse med trening og konkurranser, vil ytterligere prestasjonsframgang oppnås. Dette kan være følelser som nervøsitet med bakgrunn i forventninger og egen usikkerhet. Et godt verktøy i denne prosessen kan være ”kurs” i klubben med bakgrunn i en bok som ”Best når det gjelder” av Willy Railo eller liknende.
Foredrag og klubbaktiviteter med eliteløpere kan også bidra i denne prosessen. Det er viktig at den som begir seg inn på dette området har en minimumskunnskap fra egne erfaringer.

Det er særdeles viktig å innarbeide begreper som lojalitet og lagånd. Både fordi det styrker samholdet og treningsgløden, men også for at dette er viktig i en fase der stafettløping/fellestarter får større innpass i konkurransene.

Den enkelte utøver skal ha en klar forståelse av betydningen av å stille opp på organisert aktivitet og fellestreninger. Uten at hver enkelt stiller opp vil treningsmiljøet rakne. Utøveren skal oppfordres til å delta aktivt samt dele kunnskap med andre. Viktig å innarbeide begrepet: ”Gjør du dine konkurrenter bedre blir du bedre selv”.

Treningsmiljøet må arbeide bevisst for å opparbeide gode holdninger og respekt for ledere, andre utøvere, regler og skogen de utøver sin idrett.

I overgangen til junioralder bør utøverne lære om betydning av riktig mat, drikke og livsstil for prestasjonsframgang.

Utøvere som konkurrer må ha kunnskap om antidoping arbeid og ha bevisste holdninger til bruk av kosttilskudd og medikamenter. All bruk av slik bør konsulteres lege før bruk. Minimumskrav i et treningsmiljø er å gi opplæring i dopingreglementet for utøvere som går opp i juniorklassen.


  Filer

  Ingen relaterte filer.