Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

O-teknikk

Ansvar:

Klubb/krets/trener/utøver

Mål:

Hovedmål for aldersgruppen er å videreutvikle kartforståelsen med hovedvekt på kurveorientering.
 • Utøveren skal ha et bevisst forhold til treningsmål før en o-teknisk økt.
 • Utøveren skal beherske mange terrengtyper (ulike typer nordisk terreng).
 • Utøveren skal beherske kurveorientering på kurvekart.
 • Utøveren skal beherske planbildeorientering/vegetasjon.
 • Utøver skal beherske kartet (full forståelse av de ulike detaljene i terrenget). * Utøveren skal kunne beherske fartstilpasning.
 • Utøveren skal beherske "tommelfingergrep"/siste sikre.
 • Utøveren skal kunne gode rutiner ved inn -utløping av postene samt sikre innganger til postene.
 • Utøveren skal vurdere og gjennomføre beste veivalg.
 • Utøveren skal være selvstendig og stole på seg selv.
 • Utøveren skal lære om taktiske disponeringer i individuelle løp og stafetter.
 • Utøveren skal vite hvor det lønner seg å bevege seg i ulike terreng innefor krets/nabokrets.
 • Utøveren skal lære om løping i kontinentale terreng (teori/praksis).

Hvordan:

Det er svært viktig at utøveren oppsøker mange ulike terreng og kart for å videreutvikle seg.
Kjent terreng fører til at utøveren stagnerer. Kjent terreng i denne sammenhengen er områder som innehar ensidige tekniske utfordringer. Dette betyr at for de eldste utøverne i alderskategorien er det viktig å oppsøke ukjente omgivelser og andre o-tekniske utfordringer igjennom samlinger og kanskje konkurranser.

Løyper og o-tekniske øvelser skal være svært varierte. Viktig med svært stor variasjon i løypelengder, strekklengde, målestokk og typer o-tekniske øvelser. Stor variasjon gjør utøveren god til meste uvante forhold og rask til omstille fra et terreng til et annet. Evne til omstilling er en nøkkelferdighet for utvikling og spesialisering i høyere trinn av Utviklingstrappa.

Utøveren bør bevisstgjøres på hvilke momenter det skal trenes på før økta starter.
Trener/utøver kan med fordel dele opp de tekniske momentene for å få økt fokus på det momentet som skal innarbeides. Treningsmomenter velges ut fra observasjon og diskusjon av utøvers/gruppens styrker og svakheter.
Viktig med veiledning og korreksjon ved observering/forfølgelse i skogen.

Utøveren skal i denne perioden kunne lese kart i fart og automatisere teknikken. Det innebærer bevisstgjøring av fartstilpasning og hvilke faktorer som påvirker evnen til riktig fart til riktig tid..

Kan være en ide å innfør grunnleggende tester/observasjon for å måle o-tekniske ferdigheter og gi økt selvinnsikt i hva som styrer adferden i skogen.

Viktig at utøveren får hyppige utfordringer i kurveorientering og veivalgsorientering. En god måte å utvikle kurveforståelsen er å arrangere synfaringskurs og la utøveren synfare større eller mindre områder.

Utøverne kan gjerne delta på mange konkurranser i denne perioden. Konkurranser er i tillegg glimrende trening i det å konsentrere seg og mestre konkurransesituasjonen. Miljøet bør i hovedsak stimulere til bred konkurranse erfaring framfor spesialisering mot enkelt konkurranser.

Sommerstid bør det ukentlig være minst to økter i regi av klubben som i sin helhet eller i deler av økta inneholder o-tekniske øvelser eller o-løp. På disse øktene er det en fordel om en veileder følger opp på minst en av dem og observerer hva utøveren behersker og hvor det foreligger forbedringspotensial. Utøver bør i perioden begynne å danne seg et bilde av eget ferdighetsnivå og trene økter på kart på egen hånd.
Utøvere i denne kategorien bør stimuleres med sommerløp/feriekonkurranser i nye terreng for å opparbeide god kartforståelse. Konkurranseaspektet kan tones ned til fordel for nye utfordringer.

Husk: Utøveren skal veiledes, ikke følges, i skogen. Utøveren må ikke miste graden av selvstendighet, eller bli avhengig av veiledning/skygging for å føle seg trygg i skogen.


Klikk her for å se nivåstigen 
hos Norges Orienteringsforbund som har en rekke øvelser som kan benyttes i praktisk opplæring. Klikk her for å gå til forsiden for utviklingstrapp orientering.

 

 

 


  Filer

  Ingen relaterte filer.