Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Mål og grunnforutsetninger

Opparbeide utholdenhet, videreutvikle tekniske ferdigheter.

Viktig i perioden:

 • Utøveren skal videreutvikle kart og terrengforståelsen.
 • Utøveren skal bedrive fysisk trening rettet mot utholdenhet med økende. treningsmengde med større innslag av spesifikk trening for orientering.
 • Utøveren skal få forståelse for faktorer som påvirker egen prestasjonsutvikling.
 • Utøveren skal lære å legge trenings og konkurranseplaner.
 • Treningsmiljø skal stimulere utøveren til å ”lære å trene”.
 • Treningsmiljø skal opparbeide og videreutvikle godt miljø blant utøverne med hyppige treff og sosiale aktiviteter
 • Treningsmiljø skal ha tiltak for og stimulere utøvere uten stor treningslyst til å søke andre roller i klubben.

Grunnforutsetninger

 • Tilgang til mange kart og terreng av god kvalitet. Oppsøke terreng som gir ulike tekniske utfordringer. Alternativt reise på samlinger og konkurranser.
 • Fellestrening i klubb en til tre gang uken om vinteren.
 • Fellestrening med organisert O-teknisk trening minimum en til to ganger uken om sommeren.
 • Samlinger med vekt på miljø og utvikling av generell o-teknikk og kartforståelse teknikk (Kretslag, Hovedløp- eller Junior-NM-samlinger).
 • Deltagelse i konkurranser i variert terreng i og utenfor egen krets.
 • En trener/veileder i klubb pr 10 utøvere. Utøverne bør stimuleres til å følge opp hverandre på enkelte økter.


  Filer

  Ingen relaterte filer.