Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Fysisk trening

Ansvar

Klubb/krets/trener/utøver

Mål:

 • Utøveren skal trene regelmessig for å bedre sin aerobe kapasitet.
 • Lære om treningsprinsipper for utholdenhetsidretter. Blant annet lære om ulike intensitetssoner og hensikten med trening i hver av dem.
 • Utøver skal lære å planlegge og legge treningsplaner.
Utøvere i alderen 15-17 år trenger økende treningsmengder for å utvikle utholdenheten i takt med den kroppslige utviklingen. Klubbene bør tilstrebe mye trening som er av utholdenhets karakter. Dette både i forbindelse med o-tekniske øvelser/trening og rene fysiske treningsøkter.
Det er viktig å gi utøverne en god progresjon og periodisering i treningsbelastningen, slik at overbelastning unngås. Ønskelig med allsidighet, men også ønskelig med aktivitetsformer som har lang varighet og utvikler god utholdenhet. Klubbene oppfordres fortsatt til tilleggsaktiviteter for å fremme god kroppsbeherskelse og allsidighet. Utholdenhetstreninga kan i tillegg til løping i skogen med fordel forlegges på ulike arenaer som ski, løping på vei, bane, sti.

Utøveren bør lære seg å bygge opp en treningsuke med fornuftig variasjon i mellom ulike arbeidsformer, det vil si intervall- og kontinuerlige treningsformer, styrke/løpeteknikk, o-teknikk samt tilstrekkelig restitusjon.

En del av klubbens aktivitet bør være treningslære. Det vil si opplæring i treningsprinsipper for utholdenhetsidretter. Gode tiltak vil være å lære seg de ulike intensitetssonene, samt lære utøveren å kjenne forskjellen mellom ulike intensitet og betydningen av å trening i hver av sonene. Pulsklokke kan være et fint hjelpemiddel i denne prosessen.

Henviser ellers til tabell som viser veiledende treningsmengde og intensitet for aldersgruppen.

Tilleggsaktiviteter:

 • Delta på terrengløp, skirenn og liknende.
 • Bruke treningsdagbok til å lære om hvordan resultatene påvirkes av egen trening.

Tester

Mål:

 • Treningsmiljø skal foreta regelmessige fysiske tester
 • Utøver skal gjennomføre planlagte tester og vurdere resultatet ut fra tidligere egne målinger
For aldersklassene 15-17 år, bør klubben legge opp til regelmessige tester for å måle ønsket framgang i forhold til tidligere (egne) resultater.
Testkravene som er satt opp er ikke noe eksakt krav som må oppfylles, men er erfaringsbasert og viser et ca nivå en utøver bør jobbe for å fylle for å kunne utvikle nødvendig utholdenhet for å nå elitenivå.

Tabell 7
Tester som anbefales er: Tabell 7

Se forklaring til de ulike testene under Utviklingsområder.

Det bør brukes samme testløype over mange år, slik at resultatene kan brukes for å spore framgang for enkeltutøvere, og gi en pekepinn om hvor utøveren er i forhold til seg selv. For de eldste utøverne kan det være interessant å måle egne resultater opp mot tidligere utøvere. Resultatene fra testene bør oppbevares av klubbens treningsansvarlig.  Filer

  Ingen relaterte filer.