Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Taktikk/mentalt

Ansvar:

Klubb/trener/utøver

Mål:

 • Utøveren skal lære om hva som skjer med egne tanker i en konkurransesituasjon og bearbeide nervøsitet.
 • Utøveren skal lære seg å vurdere egne styrker og svakheter
 • Utøveren skal lære gode holdninger, respekt for ledere og andre utøvere.
 • Utøveren skal lære gjeldende lover og regler for idretten generelt og for Orienteringsidretten.
 • Utøveren skal lære god oppførsel og respekt for skogen der de utøver sin idrett.
 • Utøveren skal lære hvilke distanser det konkurreres i orientering.
 • Treningsmiljøet skal arbeide for å skape et miljø som preges av god lojalitet og lagånd. Utøverne må få forståelse for at de har forpliktelser i det å møte opp på organisert aktivitet.
Veileder eller trener bør bruke tid på å bearbeide nervøsitet som oppstår i forbindelse med konkurranser. Utøveren bør lære om hvorfor dette oppstår og at dette er vanlig. Bearbeidelse og ufarliggjøring av nervøsitet bidrar til større konkurranseglede. Et godt verktøy i denne prosessen kan være ”kurs” i klubben med bakgrunn i en bok som ”Best når det gjelder” av Willy Railo eller liknende.

Utøveren bør regelmessig jobbe med gjennomførte o-økter og konkurranser for å se egne styrker og svakheter. Bruk tid også på det som beherskes og det som må bedres. Trening på momenter som ikke beherskes kan oppleves som kjedelig/”skummelt” på grunn av manglende mestring. Husk derfor å gi oppgaver som beherskes slik at utøveren føler seg trygg.

Andre moment som bør innarbeides i denne perioden:

 • Lære å føre treningsdagbok
 • Stafettløping / Fellestarter

  Filer

  Ingen relaterte filer.