Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

O-teknikk

Ansvar:

Klubb/trener/utøver

Mål:

 • Utøver skal forstå karttegnene (hvordan ser de ulike detaljene ut i skogen)/Kartlesing.
 • Utøveren skal kunne beherske planbildeorientering/vegetasjon.
 • Utøveren skal kunne orientere kartet og utføre kartlesing i fart.
 • Utøveren skal lære fartstilpasning / stoppe når utøveren ikke har o-teknisk kontroll.
 • Utøveren skal lære å beherske ”tommelfingergrep”/siste sikre.
 • Utøveren skal lære gode rutiner ved inn - utløping av postene samt sikre innganger til postene.
 • Utøveren skal kunne løpe kurveorientering på kurvekart.
 • Utøveren skal se ulike veivalg og kunne gjennomføre tiltenkt veivalg.
 • Utøveren skal kunne vurdere ulike veivalg og vurdere beste veivalg.
 • Utøveren skal lære å være selvstendig og stole på seg selv.
 • Treningsmiljøet skal hjelpe utøveren til å oppdage hvor det lønner seg å bevege seg i ulike terreng.

Hvordan:

Utøverne bør i denne alderen oppsøke mange ulike terreng og kart for å videreutvikle den karttekniske forståelsen. Bruk deler av kart eller kartområder som ikke tidligere er brukt for å utfordre utøverne i stadig nye terreng og tekniske varianter. Viktig å reise ut på ukjente områder (nabokrets) om klubb krets ikke kan by på utviklende kartområder. Trener og utøver bør individuelt og sammen i grupper bruke mye tid på å forstå kartets språk og dialekter. Det betyr at utøveren må oppdage at kartetegnene kan oppfattes forskjellig i ulike terreng og av ulike karttegnere.

Meget viktig å videreutvikle kartforståelsen med vekt på kurveorientering, samt å gi utøverne stadig nye utfordringer i teknikken. Treningsansvarlig bør legge løyper som utfordrer ulike del - teknikker som kurveorientering, detaljerte områder, skråli orientering, retningsløping med og uten kompass, med mer. Ut fra evaluering og observasjoner kan trener legge økter for å trene på spesifikke momenter. Det er svært viktig at klubbene setter av resurser til veiledning og positiv tilbakemelding for hver enkelt utøver og i treningsgruppa. Fortsatt meget viktig at en trener/veileder rettleder og forklarer sammenhenger mellom kart og terreng. Treningsøktene bør skje både individuelt og i grupper i skogen. Ved å være selvstendig i og utenfor grupper får utøveren trygghet på egne ferdigheter og lærer av å observere andre. Utøveren må lære å stole på seg selv, og bruke kartet framfor å følge andre utøvere.

Når kartforståelsen øker bør trener utfordre utøverne med stor variasjon i løyper, strekklengde, målestokker og typer øvelser. Det er viktig å bruke spennvidden i tilgjengelige kart og terreng sammen med ulike øvelser for å innarbeide god evne til å omstilling, samt opparbeide mestring av uvante forhold. Dersom det er vanskelig å finne variasjon i kart og terreng i nærområdet, bør det regelmessig reises ut av nærmiljøet for å oppleve nye kart og terreng.

Utøverne kan gjerne delta på mange konkurranser i denne perioden. Konkurranser er i tillegg glimrende trening i det å konsentrere seg og mestre konkurransesituasjonen. Konkurranseaktiviteten kan gjerne legges utenfor kjente omgivelser og i andre land dersom dette er naturlig og ikke føles som et press på utøveren (i sammenheng med ferier og liknende).

Sommertid bør det ukentlig være minst to økter som i sin helhet eller i deler av økta inneholder o-tekniske øvelser eller o-løp. På disse øktene er det en fordel om en veileder følger opp på minst en av dem.

Andre moment som bør innarbeides i denne perioden:

 • Treningsmiljøet skal tilrettelegge for at utøveren lærer hvordan et kart framstilles.
 • Utøveren skal lære å bruke o-bok som verktøy for å lære av egne ferdigheter. 
 • Utøveren skal lære om ulike typer taktikk i ulike terreng.

Klikk her for å se nivåstigen hos Norges Orienteringsforbund som har en rekke øvelser som kan benyttes i praktisk opplæring. Klikk her for å gå til forsiden for utviklingstrapp orientering.


  Filer

  Ingen relaterte filer.